logo
sitemap | skriv ut | kontakt
Start
Om Sverigekontakt
Utbildning
Bokbeställning
Tidning
Aktuellt
Länkar
Kontakta oss
Minnesmärken / Landmarks abroad
Bli medlem

Som medlem i Sverigekontakt har du möjlighet att något billigare köpa böcker för eget bruk över nätet. Skolor kan beställa läromedel till förlagspriser genom att kontakta Sverigekontakt per e-post, vanlig post eller telefon.

Medlemstidningen utkommer fyra gånger per år och innehåller redogörelser om verksamheten, artiklar om språk och kultur samt bl.a. bidrag från medlemmar och svenska skolor i utlandet.

Medlemsresor ordnas regelbundet till mål som har med svenskar i utlandet och svenskundervisning att göra.

Om du bor i Sverige har du möjlighet att vara verksam i ditt närområde och delta i en lokalförenings program. Detta kan betyda utflykter, föreläsningar, studiebesök och allmän samvaro med människor med liknande intressen.

Ditt medlemskap hjälper föreningen att stödja de svenska skolorna i utlandet och svenskundervisningen på högstadier och gymnasier i många länder genom bokgåvor, lärarfortbildning, föreläsningar mm.

Vid frågor gällande medlemsservice, kontakta: lars.bergman@sverigekontakt.se  

Avgifter

Enskild medlem: 150 SEK/år

Makar gemensamt: 200 SEK/år

Skolor: 300 SEK/år

Ständigt medlemskap, enskild medlem: 2.500 SEK

Ständigt medlemskap, makar gemensamt: 3.200 SEK

  

Plusgiro: 4 05 80-3

IBAN: SE28 9500 0099 6034 0040 5803

BIC: NDEASESS

 

Bankgiro: 420-5670 

Bank: SEB/Göteborg, konto: 5011 11 937 29

IBAN: SE33 5000 0000 0501 1119 3729

BIC: ESSESESS

» Här ansöker du om medlemskap

Riksföreningen Sverigekontakt, Dicksonsgatan 6, Box 53066, 400 14 Göteborg, Tel: +46 31 81 86 50, Fax: +46 31 20 99 02, info@sverigekontakt.se