logotyp_komplett_vector
Om Sverigekontakt

logotyp_emblem_vectorVälkommen till Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt är en förening med medlemmar över hela världen som är förenade i sitt intresse för Sverige, svenskt språk och svensk kultur.

Riksföreningen Sverigekontakt är en ideell organisation med ursprungligt ändamål att hjälpa svenskar och svenskättlingar i utlandet att bevara kontakten med Sverige, det svenska språket och kulturen.

Sverigekontakts verksamhet är numera framför allt inriktad på att främja det svenska språket i världen. En viktig del är vårt stöd till svenskundervisningen vid finska högstadieskolor och gymnasier. Vi har också många kontakter med gymnasier och vuxenundervisning i  andra länder i hela världen. Medlemsskolor beställer läroböcker till låga priser genom föreningen. Sverigekontakt skickar barn- och ungdomsböcker till de svenska skolorna i utlandet med antingen heltids- eller kompletterande undervisning. Föreningen arrangerar föreläsningar, seminarier och kurser utomlands kring det svenska språket och kulturen. En eller ett par gånger om året arrangerar vi också i Sverige svenskkurser på olika nivåer.

Andra aktiviteter inkluderar forskning gällande emigrationen genom Göteborg - framför allt till USA. Den forskningen börjar nu också inriktas mot dem som återvände till Sverige. Dessutom ingår i våra uppgifter vård av svenska minnesplatser, t.ex. den i Lützen över Gustav II Adolf.

Föreningen har H.M. Konung Carl XVI Gustaf som beskyddare.