Europaskolor

Här hittar du en förteckning över Europaskolor där svenska undervisas. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 1, antal elever registrerade idag 35
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Talsu 2.vidusskola (Talsi skola nr 2)

Lettland, Talsi

Hemsida: www.talsu2vsk.lv

Vi är en gymnasiumskola som ger en möljighet for eleverna i årskurs 10 välja svenska som det tredje främmande språket och studera det i tre år (3 lektioner i veckan).