Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 1
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska skolan i Charlotte

USA, Charlotte

Hemsida: www.svenskaskolancharlotte.com

Svenska skolan i Charlotte träffas varannan söndag 13.00 -16.00. Vi stärker det svenska språket hos barn åldrarna 5-12 år genom lekar, sånger, böcker och firandet av svenska högtider m.m.