Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 99, antal elever registrerade idag 4630
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska skolföreningen i München

Tyskland, München

Hemsida: www.skolan-i-muenchen.de/

Svenska Skolan i München grundades 1974 och har idag drygt 100 elever upp till årskurs 6. Undervisningen äger rum ungefär varannan lördag, utom när den vanliga skolan har lov i Bayern. Vi firar också Lucia och midsommar tillsammans i föreningen.

Schwedischer Schulverein in München, Svenska skolföreningen i München e.V.

Tyskland, München

Hemsida: skolan-i-muenchen.de/

ndervisning i svenska. Vi är en registrerad förening - eingetragener Verein (e.V.) - med syftet att bedriva undervisning för aktivt svensktalande barn i såväl svenska språket som även svensk samhällskunskap, geografi och kultur. Själva språkundervisningen sker enligt Svenska Skolverkets plan för kompletterande undervisning i svenska (icke att förväxla med en reguljär skola) och syftar till att ge svenska elever som vistas utomlands möjlighet att bli aktivt två- eller flerspråkiga, där svenska utgör ett av språken. Undervisningen följer det bayerska skolåret och äger rum i snitt varannan lördag, 10:00-13:00 (Undervisningstillfällen för nuvarande skolåret). Föreningen finansieras genom bidrag från Svenska Skolverket, medlems- och kursavgifter.


Svenska skolföreningen i Stuttgart

Tyskland, Stuttgart

 

Svenska Skolföreningen bildades 1972. Föreningen har sedan dess bedrivit kompletterande svenskundervisning för barn och ungdomar på uppdrag av skolverket i Sverige. Vårt syfte är att hålla det svenska språket och kulturen levande. Undervisningen äger rum en dubbeltimme i veckan och riktar sig till barn som är sex år och äldre. Barnen är indelade i tre grupper. För de yngre barnen finns en lekgrupp, där vi sjunger och pysslar tillsammans. Förutom undervisning i svenska har vi friluftsdagar med gångprov och olika temadagar. Dessutom deltar barnen varje år i SUF-VM. Föreningen arrangerar även luciatåg, julfest och midsommarfirande.

Svenska Skolföreningen i Budapest

Ungern, Budapest

Hemsida: www.facebook.com/Svenska-skolan-i-Budapest-143965029004380/?ref=bookmarks

Svenska Skolföreningen i Budapest erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn cirka 3 år och uppåt. VI ses en-två gånger varannan vecka för lektioner i ungefär en timme. Verksamheten är inriktad på det sociala och syftar framförallt till att svensktalande barn i Budapest ska kunna träffa andra svensktalande barn.


Svenska Skolan Atlanta

USA, Atlanta

Hemsida: www.swedishschoolatlanta.org

Svenska Skolan Atlanta

USA, Atlanta

Hemsida: swedishschoolatlanta.org/

Svenska Skolan Atlanta har sedan 1994 gett möjligheten till svensktalande barn i Atlantaområdet att få chansen att träna på det svenska språket utanför hemmet. Vi träffas två söndagar i månaden under skolåret för att lära barnen att tala, läsa och skriva på svenska samt att få en grundläggande undervisning om Sverige och dess kultur och traditioner. För övrigt anser vi att det är viktigt att ha roligt tillsammans samtidigt som vi lär ut det svenska språket, vilket vi gör genom olika sociala evenemang (tex friluftsdag, påskfest) då elevernas familjer också kan medverka för att skapa en trevlig gemenskap mellan familjer inom organisationen.


Svenska Skolan Boston

USA, Boston

Hemsida: www.svenskaskolanboston.org

Svenska Skolan i Boston (SSB) är en ideell förening grundad 1976 för att ge utlandssvenskars barn en möjlighet att hålla det svenska språket vid liv och lära känna svensk kultur och svenska traditioner. Vi följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. Undervisningen är inriktad på att utveckla elevernas språkkunskaper i både tal och skrift. Stor vikt läggs också vid att stärka elevernas svenska identitet genom olika kulturella evenemang och undervisning i kultur, natur och samhälle. Vi har också ett starkt musikprogram. Vi träffas en gång i veckan, på tisdagar kl. 16.30-18.30, strax väster om Boston i The First Parish Church in Weston, 349 Boston Post Road, Weston, MA. För att en elev ska få delta i vår verksamhet måste minst en av barnets föräldrar vara svensk (eller finsk) medborgare och dessutom måste svenska vara ett levande språk i hemmet. Alla föräldrarna tillhör en föräldraförening som är huvudman för skolan. Föräldrarna förbinder sig att delta aktivt i skolans verksamhet, t.ex. med evenemang, bibliotek eller styrelsearbete.

Svenska skolan i Charlotte

USA, Charlotte

Hemsida: www.svenskaskolancharlotte.com

Svenska skolan i Charlotte träffas varannan söndag 13.00 -16.00. Vi stärker det svenska språket hos barn åldrarna 5-12 år genom lekar, sånger, böcker och firandet av svenska högtider m.m.


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!