Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 73, antal elever registrerade idag 3475
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Swedish School Lusaka

Zambia, Lusaka

Hemsida: www.sweschool.com

Kompletterande undervisning i svenska språket har bedrivits i Lusaka sedan slutet av 1970-talet. Swedish School of Lusaka erbjuder gratis svenskundervisning för alla barn med minst en svensk förälder. Målet är att ge eleverna läs - och skrivträning, stavningsregler och ett utökat ordförråd. Undervisningen anpassas efter barnens ålder och sker ofta genom lek, pyssel och spel. För närvarande har vi tre grupper med elever i åldrarna 7 till 17 år. Vi erbjuder också vuxenundervisning i svenska för nybörjare mot en mindre avgift. Vi firar Lucia, Valborg och midsommar för att hålla svenska traditioner vid liv.

Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!