Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 99, antal elever registrerade idag 4630
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska Skolan i Charlotte

USA, Charlotte

Hemsida: www.svenskaskolancharlotte.com

Kompletterande Svenska.

Svenska skolföreningen i Chicago

USA, Chicago

Hemsida: swedishamericanmuseum.org

Svenska skolföreningen i Chicago ingår i Swedish American Museums verksamhet och vi erbjuder kompletterande svenskundervisning för svenskspråkiga barn i åldrarna 5-18 år. Vi har undervisning varannan söndag kl.10-12.45 på Swedish American Museum i Chicago. Eleverna är uppdelade i olika ålders/ färdighetsgrupper. Vi jobbar främst med språkträning, men även svensk historia och geografi. Vi har också luciatåg varje år på museets årliga julmarknad.


Svenska Skolan Connecticut

USA, Connecticut

Hemsida: www.svenskaskolanct.se

Svenska Skolan i Connecticut erbjuder kompletterande undervisning i svenska, för svenskspråkiga barn i åldern 6–15 år. Vi följer svenska Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och uppmuntrar barn att börja som 6-åringar! För att delta måste eleven förstå och tala svenska, dessutom ska svenska vara ett levande språk i hemmet. Vi träffas varje måndag eftermiddag.

Svenska Skolan DFW (Dallas)

USA, Dallas

Hemsida: www.svenskaskolandfw.org/

Svenska Skolan i Dallas erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn som har minst en svensk förälder och där familjen dagligen använder det svenska språket. Skolans verksamhet bedrivs i enlighet med skolverkets kursplan för kompletterade svenskundervisning. Vi firas svenska högtider och inspirerar till andra svenska kulturella händelser.


Svenska Skolan Colorado

USA, Denver

Hemsida: www.svenskaskolancolorado.org

Vi har elever fran 1.5 ar till 70 uppdelat i 8 klasser. Vi traffas varannan Sondag i 2.5 timmar (utom de minsta barnen som bara traffas i en timma). Skolan grundades 2007 och har haft runt 100 elever varje ar.

Swedish School in Ft. Lauderdale

USA, Fort Lauderdale

Hemsida: www.svenskaskolanifortlauderdale.com/


Swedish Carolina School

USA, Greensboro

 

Swedish Carolina School bildades på 80 talet. Volvo har sitt huvudkvarter här i Greensboro och Svenska skolan möts en gång i veckan i Volvos lokaler. Vi har ca 12-14 elever en blandning av expats och barn till svenskar som bosatt sig här permanent.

Svenska skolan i Miami

USA, Miami

Hemsida: www.svenskaskolanifortlauderdale.com/


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!