Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 88, antal elever registrerade idag 4085
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

The Scandinavian School in San Francisco

USA, San Francisco

Hemsida: www.scandinavianschool.org/

The Scandinavian School i San Francisco är en förskola på heltid för barn 2-5 år gamla. Alla lärare talar svenska, norska eller danska i klassrummen. Vi har också ett utomhusprogram tre dagar i veckan för barn 3-5 år gamla som får uppleva olika delar av San Francisco då de tar sig runt i staden på vår specialbyggda förskolebuss. Vi har 4 olika svenska K-5 skolprogram som träffas en gång i veckan i SF, Marin och Menlo Park och ett danskt K-5 program i SF. I Marin, Menlo Park och SF har vi även en-gång-i-veckan-förskola på svenska för de som inte går på heltidsförskolan. Skolans senaste tillägg är finska språkklasser för barn varannan lördag. Skolan erbjuder också svenska vuxenklasser på flera olika nivåer, samt danska och norska vuxenklasser. Vi organiserar även olika evenemang hela året, som påskpyssel, julpyssel, vikingadag, rågbrödsbak, knäckebrödsbak, konstklass, och innebandy, allt med anknytning till Skandinavien. I samverkan med svenska konsulatet i SF arrangerar vi också konsert, teater, och författarbesök från Sverige.

Svenska Skolföreningen i Seattle

USA, Seattle

Hemsida: skolforeningen.org

Vi erbjuder kompletterande svenska för - förskoleålder från 3 år - grundskola - gymnasium, med fokus på förberedelse för ALTA-prov och TISUS-prov Undervisningen sker cirka 3 söndagar i månaden i lokaler på The Swedish Club i Seattle, WA, USA.


Svenska skolan i Seattle

USA, Seattle

Hemsida: skolforeningen.org

Vi är en kompletterande skolförening med barn från 3-18 år. Vi följer skolverkets riktlinjer för kompletterande svenska. De äldre eleverna studerar inför svenska prov för high school credits, det så kallade ALTA provet: https://www.lwsd.org/programs-and-services/curriculum-instruction/high-school-guide/graduation-requirements/world-language-credit-options eller för att ta TISUS-provet för universitetsstudier i Sverige: https://www.su.se/svefler/tisus. Vi träffas på svenska klubben i Seattle 2-3 söndagar i månaden.

Svenska Skolan för Barn i Washington DC

USA, Washington, D.C.

Hemsida: svenskaskolanwashingtondc.org/

Svenska skolan i Washington, DC grundades på 1970-talet och har idag elever i åldrarna 3-18 år. Skolan har blivit en fast punkt för svenskarna i området. Vi har åtta klasser, samt en lekgrupp för de allra yngsta. Skolan ligger långt framme, både akademiskt och storleksmässigt. Räknat i antalet elever som har rätt till statsbidrag (eleverna måste vara 6 år eller äldre och ha minst en förälder som har svenskt medborgarskap) låg vår skola år 2015 på 17:e plats av de 135 skolor i hela världen som undervisar i kompletterande svenska. Skolan har dessutom en gymnasieklass, för elever mellan 13-17 år. Alla barn som har “svenska som ett levande språk I hemmet” är välkomna. Formuleringen är Skolverkets och ett krav för att skolan ska få statsbidrag för elever i skolåldern. Detta betyder att minst en familjemedlem- det kan vara mamma, pappa eller mormor- pratar svenska med eleven hemma. Då får eleven det stöd som behövs för att hänga med på lektionerna, ha roligt och förstå. Vi har bara undervisning 2,5 timmar i veckan och det räcker inte med att bara prata svenska då, för att eleverna ska lära sig svenska. Skolan följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och har även en egen kursplan


Svenska Skolan för Barn

USA, Washington, D.C.

Hemsida: svenskaskolanwashingtondc.org/

Svenska Skolan för barn erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn i åldersgrupper upp till gymnasieåren. Vår målsättning är att förmedla både språkfärdigheter och kulturgemenskap med Sverige, som är så övertygande att eleverna kan söka sig till Sverige som vuxna. Många av eleverna som har gått ut bor och jobbar i Sverige och Europa, kompetenta i språket och i sina identiteter som svenskar och världsmedborgare. Lärarna på vår skola har mångårig erfarenhet av svenskundervisning för "blandade" familjer. Vi är dessutom en naturlig samlingsplats på lördagsmorgnar för de barnfamiljer med svenskt medborgarskap eller annan stark anknytning till Sverige och som bor i MD, VA eller DC. Fika serveras strax efter 10! Välkomna

Svenska Skolan i New Jersey

USA, Wayne

Hemsida: www.svenskaskolannj.org


Svenska skolan i Hanoi

Vietnam, Ha Noi

Hemsida: www.facebook.com/pg/svenskaskolanihanoi/posts/?ref=page_internal

På United Nations International School of Hanoi (UNIS) kan de svenska barnen läsa svenska under skoldagen. I lärartjänsten anordnas kompletterande svenskundervisning efter skoltid på UNIS. Den kompletterande undervisningen är även öppen för elever som går på andra skolor. Svenska Skolföreningen/Swedish School Association Hanoi svenskaskolhanoi@yahoo.se www.facebook.com/svenskaskolanihanoi/

Swedish School Lusaka

Zambia, Lusaka

Hemsida: www.sweschool.com

Kompletterande undervisning i svenska språket har bedrivits i Lusaka sedan slutet av 1970-talet. Swedish School of Lusaka erbjuder gratis svenskundervisning för alla barn med minst en svensk förälder. Målet är att ge eleverna läs - och skrivträning, stavningsregler och ett utökat ordförråd. Undervisningen anpassas efter barnens ålder och sker ofta genom lek, pyssel och spel. För närvarande har vi tre grupper med elever i åldrarna 7 till 17 år. Vi erbjuder också vuxenundervisning i svenska för nybörjare mot en mindre avgift. Vi firar Lucia, Valborg och midsommar för att hålla svenska traditioner vid liv.


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!