Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 42, antal elever registrerade idag 2250
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska skolan Dubai

Förenade Arabemiraten, Dubai

Hemsida: www.svenskaskolandubai.com/

Syftet med undervisningen på Svenska skolan i Dubai är att upprätthålla och vidareutveckla barnens kunskaper i svenska och att stärka den svenska tillhörigheten genom att erbjuda eleverna ett svenskt kulturutbud. Undervisningen följer Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och bedrivs av lärare som har pedagogisk utbildning och erfarenhet av undervisning. Svenska skolan Dubai anordnar arrangemang såsom luciafirande och julavslutning på skolan samt traditionell skolavslutning.

Svenska Skolan i Paris

Frankrike, Paris

Hemsida: www.svenskaskolanparis.com

Vi erbjuder kompletterande svenskundervisning varje onsdag kl 14.45-16.30. Undervisningen vänder sig till barn från 6 år där det svenska språket är levande i familjen. Vi har tre grupper där vi delar in barnen efter nivå. Vi har runt 40 barn varje år. Avgiften är 500€/år. Barnen får undervisningen i det svenska språket och arbetar också med svenska traditioner, kultur och samhällsliv. Lucia, jul och andra högtider uppmärksammas.


Svenska skolan i Milano

Italien, Milano

Hemsida: www.svenskaskolanimilano.it

Om svenska är roligare än dans har vi lyckats i vårt mål. Vi älskar våra Milano-kids!

Svenska Skolföreningen Tokyo

Japan, Tokyo

Hemsida: svenskaskolantokyo.org

Svenska skolan i Tokyo erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn där svenskan är ett levande språk i hemmet. Vår undervisning följer skolverkets styrdokument. Undervisningen inriktar sig på att upprätthålla och utveckla barnens kunskaper i svenska språket, svenskt samhälle och svensk kultur.


Svenska skolan Calgary

Kanada, Calgary

Hemsida: www.swedishschool.com

Svenska Kulturföreningen Vancouver - Svenska Skolan vancouver

Kanada, Vancover

Hemsida: svenskaskolanvancouver.org

Svenska skolan i Vancouver har drivits som en utlandssvensk skolförening sedan 1978. Vi erbjuder undervisning på torsdagar kl 16.00-18.00, lördagar kl 9.30-11.30 och söndagar kl 15.00-17.00


Svenska Skolföreningen Kuala Lumpur

Malaysia, Kuala Lumpur

Hemsida: svenskaskolankualalumpur.com

Svenska Skolföreningen i Kuala Lumpur erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn i klass F - 6. Språk är inte bara ett sätt att kommunicera, språk är en länk till vår kultur och identitet. Svenska Skolföreningens verksamhet har som syfte att upprätthålla och utveckla barnens kunskaper inom svenska språket, svenskt samhälle och kultur samt att stärka barnens identitet. Skolan bedriver verksamhet i enlighet med skolverkets kursplan för kompletterade svenskundervisning. Vi strävar efter att den svenska skolan ska vara både rolig och lärorik samt en mötesplats för svensktalade barn. Svenska Skolföreningen i Kuala Lumpur välkomnar alla barn som lever i familjer där svenska är ett levande språk och där minst en förälder är svensk medborgare. "Undervisningen i svenska syftar till att stärka elevernas uppfattning om sin identitet och vidmakthålla och vidareutveckla sådana kunskaper som underlättar för eleverna att komma tillbaka till Sverige." (Ur Skolverkets information om Svensk utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar och kompletterande svensk undervisning.) OM SKOLAN Svenska skolan i Kuala Lumpur drivs av Svenska Skolföreningen i Kuala Lumpur, bildad 1979. Verksamheten finansieras med statsbidrag från Skolverket samt med föräldrarnas bidrag i form av terminsavgifter. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls under februari månad. Den löpande verksamheten sköts av lärarna och en styrelse som består av sex till åtta ledamöter. Under året hålls 9-10 styrelsemöten och lärarmöten. UNDERVISNINGEN Svenska Skolföreningen erbjuder ett tvåtimmars lektionstillfälle per vecka. Undervisningen sker på onsdagar mellan kl 15:45 och 17:15. Vi startar varje lektionstillfälle med att träffas kl 15:00 och äta mellanmål tillsammans i kafeterian. Det är en bra möjlighet för barnen att lära känna varandra och knyta kontakter. De får tillfälle att använda svenska språket även i andra situationer än i klassrummet och det ger barnen en bra övergång från undervisning på engelska till svenska. Lektionernas innehåll och upplägg för de olika grupperna varierar beroende på åldersgrupp och planeras i enlighet med Skolverkets kursplan för kompletterande svenskaundervisning. Förutom den planlagda undervisningen så anordnar föreningen aktiviteter utanför skolan t ex brännboll, simdagar etc. Luciafirande/julavslutning på skolan och traditionell skolavslutning är andra uppskattade arrangemang.

Svenska Skolan i Wien

Österrike, Wien

Hemsida: www.svenskaskolan.at

Svenska barn eller barn med svensk anknytning, som går sin ordinarie skolutbildning på andra skolor, kan genom vår försorg få kompletterande undervisning i svenska. Målet med denna del av vår verksamhet är att förstärka och utveckla det svenska språket i både tal och skrift. Barnen får undervisning om svensk kultur och traditioner, geografi, historia och samhällskunskap. Svensk nutidsorientering finns också som en naturlig del i undervisningen. I våra lokaler finns ett stort bibliotek med svenska böcker och veckotidningar med nyheter gjorda särskilt för barn. Undervisningen vänder sig till barn mellan 6-16 år och bedrivs en eftermiddag i veckan av utbildade svenska lärare. Barnen delas in i grupper efter ålder och nivå för att undervisningen ska kunna bli så individanpassad som möjligt. Från och med årskurs 6 läser eleverna svenska på distans som enstaka ämne genom Sofia Distans (länk) och får handledning varannan vecka hos oss. Vi följer Skolverkets läroplan för kompletterande undervisning i svenska.


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!