Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 25
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska Skolan Mallorca

Spanien, Palma

Hemsida: https://www.svenskaskolanmallorca.com

Svenska skolföreningen i Bonn

Tyskland, Bonn

Hemsida: https://svenskaskolanbonn.weebly.com/

Svenska skolföreningen i Bonn erbjuder undervisning i kompletterande svenska för barn mellan fem och arton år, som har svenska som modersmål. Vi följer kursplanen som Skolverket har tagit fram.


Svenska Skolan Rhein-Neckar

Tyskland, Heidelberg

Hemsida: http://www.svenska-skolan-rhein-neckar.de/

Svenska Skolan Rhein-Neckar grundades för att ge svensktalande barn i Rhein-Neckar området (runt Heidelberg / Mannheim / Ludwigshafen) en möjlighet att få undervisning på och i sitt modersmål. Skolan är öppen för alla elever som har minst en svensk förälder och där svenskan är ett levande språk i hemmet. Familjen måste dessutom vara medlem i skolföreningen. Skolan ger kompletterande undervisning i det svenska språket. Dessutom vill vi förmedla kunskaper om svensk kultur, historia, geografi och samhällskunskap, allt för att stärka barnens svenska identitet. Undervisningen följer skolverkets läroplaner. Verksamheten finansieras av en årlig skolavgift och statsbidrag från skolverket. Undervisningen ges i två grupper: måndagar, 16:00 – 17:30, Internationale Gesamtschule Heidelberg, (IGH), Baden Badener Str. 14, Heidelberg-Rohrbach lördagar, 10:00 – 13:00, i PrimaSchwedischs lokaler, Seilerstr. 20a, Ludwigshafen På måndagar i IGH finns det en miniskolegrupp för barn under 6 år och deras föräldrar, samma tid och plats som skolundervisningen

Svenska skolföreningen i München

Tyskland, München

Hemsida: http://www.skolan-i-muenchen.de/

Svenska Skolan i München grundades 1974 och har idag drygt 100 elever upp till årskurs 6. Undervisningen äger rum ungefär varannan lördag, utom när den vanliga skolan har lov i Bayern. Vi firar också Lucia och midsommar tillsammans i föreningen.


Svenska Skolan Atlanta

USA, Atlanta

Hemsida: www.swedishschoolatlanta.org

Svenska Skolan Boston

USA, Boston

Hemsida: www.svenskaskolanboston.org

Svenska Skolan i Boston (SSB) är en ideell förening grundad 1976 för att ge utlandssvenskars barn en möjlighet att hålla det svenska språket vid liv och lära känna svensk kultur och svenska traditioner. Vi följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. Undervisningen är inriktad på att utveckla elevernas språkkunskaper i både tal och skrift. Stor vikt läggs också vid att stärka elevernas svenska identitet genom olika kulturella evenemang och undervisning i kultur, natur och samhälle. Vi har också ett starkt musikprogram. Vi träffas en gång i veckan, på tisdagar kl. 16.30-18.30, strax väster om Boston i The First Parish Church in Weston, 349 Boston Post Road, Weston, MA. För att en elev ska få delta i vår verksamhet måste minst en av barnets föräldrar vara svensk (eller finsk) medborgare och dessutom måste svenska vara ett levande språk i hemmet. Alla föräldrarna tillhör en föräldraförening som är huvudman för skolan. Föräldrarna förbinder sig att delta aktivt i skolans verksamhet, t.ex. med evenemang, bibliotek eller styrelsearbete.


Svenska skolan i Charlotte

USA, Charlotte

Hemsida: www.svenskaskolancharlotte.com

Svenska skolan i Charlotte träffas varannan söndag 13.00 -16.00. Vi stärker det svenska språket hos barn åldrarna 5-12 år genom lekar, sånger, böcker och firandet av svenska högtider m.m.

Svenska skolföreningen i Chicago

USA, Chicago

Hemsida: swedishamericanmuseum.org

Svenska skolföreningen i Chicago ingår i Swedish American Museums verksamhet och vi erbjuder kompletterande svenskundervisning för svenskspråkiga barn i åldrarna 5-18 år. Vi har undervisning varannan söndag kl.10-12.45 på Swedish American Museum i Chicago. Eleverna är uppdelade i olika ålders/ färdighetsgrupper. Vi jobbar främst med språkträning, men även svensk historia och geografi. Vi har också luciatåg varje år på museets årliga julmarknad.


Intresserade av mer kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!