Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 25
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska Skolan Connecticut

USA, Connecticut

Hemsida: www.svenskaskolan.se

Svenska Skolan i Connecticut erbjuder kompletterande undervisning i svenska, för svenskspråkiga barn i åldern 6–15 år. Vi följer svenska Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och uppmuntrar barn att börja som 6-åringar! För att delta måste eleven förstå och tala svenska, dessutom ska svenska vara ett levande språk i hemmet. Vi träffas varje måndag eftermiddag.

Svenska Skolan DFW (Dallas)

USA, Dallas

Hemsida: http://www.svenskaskolandfw.org/

Svenska Skolan i Dallas erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn som har minst en svensk förälder och där familjen dagligen använder det svenska språket. Skolans verksamhet bedrivs i enlighet med skolverkets kursplan för kompletterade svenskundervisning. Vi firas svenska högtider och inspirerar till andra svenska kulturella händelser.


Swedish School in Ft. Lauderdale

USA, Fort Lauderdale

Hemsida: www.svenskaskolanifortlauderdale.com/

Svenska skolan i Miami

USA, Miami

Hemsida: www.svenskaskolanifortlauderdale.com/


The Scandinavian School in San Francisco

USA, San Francisco

Hemsida: www.scandinavianschool.org/

The Scandinavian School i San Francisco är en förskola på heltid för barn 2-5 år gamla. Alla lärare talar svenska, norska eller danska i klassrummen. Vi har också ett utomhusprogram tre dagar i veckan för barn 3-5 år gamla som får uppleva olika delar av San Francisco då de tar sig runt i staden på vår specialbyggda förskolebuss. Vi har 4 olika svenska K-5 skolprogram som träffas en gång i veckan i SF, Marin och Menlo Park och ett danskt K-5 program i SF. I Marin, Menlo Park och SF har vi även en-gång-i-veckan-förskola på svenska för de som inte går på heltidsförskolan. Skolans senaste tillägg är finska språkklasser för barn varannan lördag. Skolan erbjuder också svenska vuxenklasser på flera olika nivåer, samt danska och norska vuxenklasser. Vi organiserar även olika evenemang hela året, som påskpyssel, julpyssel, vikingadag, rågbrödsbak, knäckebrödsbak, konstklass, och innebandy, allt med anknytning till Skandinavien. I samverkan med svenska konsulatet i SF arrangerar vi också konsert, teater, och författarbesök från Sverige.

Svenska Skolföreningen i Seattle

USA, Seattle

Hemsida: skolforeningen.org

Vi erbjuder kompletterande svenska för - förskoleålder från 3 år - grundskola - gymnasium, med fokus på förberedelse för ALTA-prov och TISUS-prov Undervisningen sker cirka 3 söndagar i månaden i lokaler på The Swedish Club i Seattle, WA, USA.


Svenska Skolan för Barn i Washington DC

USA, Washington, D.C.

Hemsida: svenskaskolanwashingtondc.org/

Svenska skolan i Washington, DC grundades på 1970-talet och har idag elever i åldrarna 3-18 år. Skolan har blivit en fast punkt för svenskarna i området. Vi har åtta klasser, samt en lekgrupp för de allra yngsta. Skolan ligger långt framme, både akademiskt och storleksmässigt. Räknat i antalet elever som har rätt till statsbidrag (eleverna måste vara 6 år eller äldre och ha minst en förälder som har svenskt medborgarskap) låg vår skola år 2015 på 17:e plats av de 135 skolor i hela världen som undervisar i kompletterande svenska. Skolan har dessutom en gymnasieklass, för elever mellan 13-17 år. Alla barn som har “svenska som ett levande språk I hemmet” är välkomna. Formuleringen är Skolverkets och ett krav för att skolan ska få statsbidrag för elever i skolåldern. Detta betyder att minst en familjemedlem- det kan vara mamma, pappa eller mormor- pratar svenska med eleven hemma. Då får eleven det stöd som behövs för att hänga med på lektionerna, ha roligt och förstå. Vi har bara undervisning 2,5 timmar i veckan och det räcker inte med att bara prata svenska då, för att eleverna ska lära sig svenska. Skolan följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och har även en egen kursplan

Svenska Skolan för Barn

USA, Washington, D.C.

Hemsida: https://svenskaskolanwashingtondc.org/

Svenska Skolan för barn erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn i åldersgrupper upp till gymnasieåren. Vår målsättning är att förmedla både språkfärdigheter och kulturgemenskap med Sverige, som är så övertygande att eleverna kan söka sig till Sverige som vuxna. Många av eleverna som har gått ut bor och jobbar i Sverige och Europa, kompetenta i språket och i sina identiteter som svenskar och världsmedborgare. Lärarna på vår skola har mångårig erfarenhet av svenskundervisning för "blandade" familjer. Vi är dessutom en naturlig samlingsplats på lördagsmorgnar för de barnfamiljer med svenskt medborgarskap eller annan stark anknytning till Sverige och som bor i MD, VA eller DC. Fika serveras strax efter 10! Välkomna


Intresserade av mer kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!