Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 99, antal elever registrerade idag 4630
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Finska skolan i Tallinn

Estland, Tallinn

Hemsida: www.suomalainenkoulu.ee

Svenska Skolföreningen i Estland

Estland, Viimsi Vald

 


Svenska skolan Dubai

Förenade Arabemiraten, Dubai

Hemsida: www.svenskaskolandubai.com/

Syftet med undervisningen på Svenska skolan i Dubai är att upprätthålla och vidareutveckla barnens kunskaper i svenska och att stärka den svenska tillhörigheten genom att erbjuda eleverna ett svenskt kulturutbud. Undervisningen följer Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och bedrivs av lärare som har pedagogisk utbildning och erfarenhet av undervisning. Svenska skolan Dubai anordnar arrangemang såsom luciafirande och julavslutning på skolan samt traditionell skolavslutning.

Svenska Skolföreningen Ferney-Voltaire

Frankrike, Ferney-Voltaire

Hemsida: sites.google.com/site/svenskaskolforeningenferney/home

Sedan 1973 bedriver Svenska Skolföreningen i Ferney-Voltaire kompletterande svenskundervisning vid det internationella högstadiet och gymnasiet i Ferney-Voltaire, Frankrike. Undervisningen sker huvudsakligen på Collège et Lycée International de Ferney-Voltaire med en svensk lärare. Det är små grupper, och vi möts en till två timmar per vecka. Lektionerna hålls under eller i anslutning till skoldagen. För elever som inte går på skolan hålls lektionerna i Versonnex, Frankrike, på onsdagar. Detta gäller även barn som går på motsvarande låg- och mellanstadiet. Verksamheten är godkänd av skolverket och finansieras delvis genom statsbidrag, delvis genom skolföreningens medlemsavgift. Skolföreningen drivs av en föräldrarledd styrelse som arbetar utan ekonomisk ersättning. Verksamheten vänder sig främst till familjer med barn som har svenskan som levande språk i hemmet.


Svenska skolan i Lyon

Frankrike, Lyon

 

Vi bedriver kompletterande svenskundervisning i Lyon för åldrarna 3-18 år. Vi har åldersblandade klasser, men vi försöker anpassa grupperna efter ålder. Vi står för allt skolmaterial och lärarna är utbildade i svenska som andraspråk. Vi träffas på lördagar i centrala Lyon. Vi firar också svenska högtider tillsammans och vi lär oss om svenska traditioner och om svensk kultur. Vi finns på Facebook under : Svenska barngruppen Lyon.

Svenska skolföreningen på Rivieran

Frankrike, Nice

Hemsida: www.svenska-skolan.eu

Vi bedriver kompletterande undervisning i svenska för barn och ungdom upp till 18 år. Välkomna!


Svenska Skolan i Paris

Frankrike, Paris

Hemsida: www.svenskaskolanparis.com

Vi erbjuder kompletterande svenskundervisning varje onsdag kl 14.45-16.30. Undervisningen vänder sig till barn från 6 år där det svenska språket är levande i familjen. Vi har tre grupper där vi delar in barnen efter nivå. Vi har runt 40 barn varje år. Avgiften är 500€/år. Barnen får undervisningen i det svenska språket och arbetar också med svenska traditioner, kultur och samhällsliv. Lucia, jul och andra högtider uppmärksammas.

Svenska skolan i Alsace

Frankrike, Strasbourg

Hemsida: www.svenskar-alsace.org/

Skolan bedriver kompletterande undervisning i svenska för barn som har åtminstone en förälder med svenska som modersmål. Det sker im form av undervisning på lördagar för alla åldrar från 6 - 18 år (lågstadiet till gymnasiet). Undervisningen bedrivs av en lärare som är anställd av den svenska klubben i Alsace - Cercle suédois en Alsace. Lektionerna kompletteras även av deltagande i svenska högtider såsom midsommar, jul och valborg etc. Vidare ordnar vi friluftsdagar och andra utflykter i skolans regi. Föräldrar rycker in som assistenter vid behov. Detta läsår (2019/2020) får vi hyra en lokal på Maison des Associations i centrala Strasbourg.


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!