Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 42, antal elever registrerade idag 2250
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska Skolföreningen i Singapore (SSfS)

Singapore, Singapore

Hemsida: svenskaskolansingapore.se

Svenska Skolan i Singapore drivs av Svenska Skolföreningen i Singapore (SSfS). Föreningen erbjuder svenska barn kompletterande undervisning två lektionstimmar per vecka under läsåret. Lite drygt 100 barn deltar i undervisningen varje läsår. Verksamheten är ideell och undervisningen följer Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och bedrivs av lärare som i de allra flesta fall har någon form av pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av undervisning. I många klasser arbetar den ansvariga läraren tillsammans med en assistent och i vissa klasser delar två lärare på lärar/assistent rollen. Syftet med undervisningen på SSfS är att upprätthålla och vidareutveckla barnens kunskaper i svenska och att stärka den svenska tillhörigheten genom att erbjuda eleverna ett svenskt kulturutbud. Förutom den planlagda undervisningen, annordnar föreningen aktiviteter utanför skolan, t ex familjedagar, . Luciafirande/julavslutning på skolan och traditionell skolavslutning är andra uppskattade arrangemang.

Svenska skolföreningen i Skottland

Skottland, Edinburgh

Hemsida: www.ssfs.org.uk/

Vi är en skolförening som bedriver kompletterande svenskundervisning i Edinburgh, Skottland. Undervisning sker varannan söndag i Wardie Parish church och varje lektionspass är en och en halv timme. Från och med vårterminen 2019 sker undervisningen på Youth Cafe i centrala Edinburgh. Våra lärare: Helene Nordberg är utbildad lärare och har arbetat på mellanstadiet och högstadiet under 40 år. Helene har även varit föreståndare för en skola med barn med specialbehov. Hon har skrivit 2 svenska läroböcker. Efter att ha flyttat till Edinburgh 2008 var hon med och startade skolföreningen tillsammans med Håkan Arnlund. Arbetar nu också med att utbilda lärare i Edinburgh i antimobbningsarbete. Albin Johansson är mellanstadielärare. Han har erfarenhet av musikundervisning på kulturskola, förskola och ordinarie grundskola i roll som klassföreståndare. Som utbildare intresserar sig Albin mest för språkutveckling genom läs- och skrivundervisning. Just nu arbetar han som elevassistent på en Primary School i Edinburgh.


The Nordic School of Tanzania

Spanien, Dar es Salaam

Hemsida: www.nordicschool.net

Nordiska skolan i Tanzania drivs idag som en forskola och som ett fritids. Vi har drygt 20 barn i var forskola och ca 20 barn pa vart fritids. Tre eftermiddagar i veckan erbjuder vi kompletterande svenskundervisning for vara svenska barn. Vi har varen 2019 ca 30 elever och tva larare.

Svenska Skolan Mallorca

Spanien, Palma

Hemsida: www.svenskaskolanmallorca.com


Svenska Skolan i Berlin

Tyskland, Berlin

Hemsida: www.svenskaskolan-berlin.de

Svenska skolföreningen i Bonn

Tyskland, Bonn

Hemsida: svenskaskolanbonn.weebly.com/

Svenska skolföreningen i Bonn erbjuder undervisning i kompletterande svenska för barn mellan fem och arton år, som har svenska som modersmål. Vi följer kursplanen som Skolverket har tagit fram.


Svenska Skolan Rhein-Neckar

Tyskland, Heidelberg

Hemsida: www.svenska-skolan-rhein-neckar.de/

Svenska Skolan Rhein-Neckar grundades för att ge svensktalande barn i Rhein-Neckar området (runt Heidelberg / Mannheim / Ludwigshafen) en möjlighet att få undervisning på och i sitt modersmål. Skolan är öppen för alla elever som har minst en svensk förälder och där svenskan är ett levande språk i hemmet. Familjen måste dessutom vara medlem i skolföreningen. Skolan ger kompletterande undervisning i det svenska språket. Dessutom vill vi förmedla kunskaper om svensk kultur, historia, geografi och samhällskunskap, allt för att stärka barnens svenska identitet. Undervisningen följer skolverkets läroplaner. Verksamheten finansieras av en årlig skolavgift och statsbidrag från skolverket. Undervisningen ges i två grupper: måndagar, 16:00 – 17:30, Internationale Gesamtschule Heidelberg, (IGH), Baden Badener Str. 14, Heidelberg-Rohrbach lördagar, 10:00 – 13:00, i PrimaSchwedischs lokaler, Seilerstr. 20a, Ludwigshafen På måndagar i IGH finns det en miniskolegrupp för barn under 6 år och deras föräldrar, samma tid och plats som skolundervisningen

Svenska Skolföreningen i Köln

Tyskland, Köln

Hemsida: www.dsg-koeln.de/schulverein.html


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!