Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 42, antal elever registrerade idag 2250
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska skolföreningen i München

Tyskland, München

Hemsida: www.skolan-i-muenchen.de/

Svenska Skolan i München grundades 1974 och har idag drygt 100 elever upp till årskurs 6. Undervisningen äger rum ungefär varannan lördag, utom när den vanliga skolan har lov i Bayern. Vi firar också Lucia och midsommar tillsammans i föreningen.

Svenska Skolan Atlanta

USA, Atlanta

Hemsida: www.swedishschoolatlanta.org


Svenska Skolan Boston

USA, Boston

Hemsida: www.svenskaskolanboston.org

Svenska Skolan i Boston (SSB) är en ideell förening grundad 1976 för att ge utlandssvenskars barn en möjlighet att hålla det svenska språket vid liv och lära känna svensk kultur och svenska traditioner. Vi följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. Undervisningen är inriktad på att utveckla elevernas språkkunskaper i både tal och skrift. Stor vikt läggs också vid att stärka elevernas svenska identitet genom olika kulturella evenemang och undervisning i kultur, natur och samhälle. Vi har också ett starkt musikprogram. Vi träffas en gång i veckan, på tisdagar kl. 16.30-18.30, strax väster om Boston i The First Parish Church in Weston, 349 Boston Post Road, Weston, MA. För att en elev ska få delta i vår verksamhet måste minst en av barnets föräldrar vara svensk (eller finsk) medborgare och dessutom måste svenska vara ett levande språk i hemmet. Alla föräldrarna tillhör en föräldraförening som är huvudman för skolan. Föräldrarna förbinder sig att delta aktivt i skolans verksamhet, t.ex. med evenemang, bibliotek eller styrelsearbete.

Svenska skolan i Charlotte

USA, Charlotte

Hemsida: www.svenskaskolancharlotte.com

Svenska skolan i Charlotte träffas varannan söndag 13.00 -16.00. Vi stärker det svenska språket hos barn åldrarna 5-12 år genom lekar, sånger, böcker och firandet av svenska högtider m.m.


Svenska Skolan i Charlotte

USA, Charlotte

Hemsida: www.svenskaskolancharlotte.com

Kompletterande Svenska.

Svenska skolföreningen i Chicago

USA, Chicago

Hemsida: swedishamericanmuseum.org

Svenska skolföreningen i Chicago ingår i Swedish American Museums verksamhet och vi erbjuder kompletterande svenskundervisning för svenskspråkiga barn i åldrarna 5-18 år. Vi har undervisning varannan söndag kl.10-12.45 på Swedish American Museum i Chicago. Eleverna är uppdelade i olika ålders/ färdighetsgrupper. Vi jobbar främst med språkträning, men även svensk historia och geografi. Vi har också luciatåg varje år på museets årliga julmarknad.


Svenska Skolan Connecticut

USA, Connecticut

Hemsida: www.svenskaskolan.se

Svenska Skolan i Connecticut erbjuder kompletterande undervisning i svenska, för svenskspråkiga barn i åldern 6–15 år. Vi följer svenska Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och uppmuntrar barn att börja som 6-åringar! För att delta måste eleven förstå och tala svenska, dessutom ska svenska vara ett levande språk i hemmet. Vi träffas varje måndag eftermiddag.

Svenska Skolan DFW (Dallas)

USA, Dallas

Hemsida: www.svenskaskolandfw.org/

Svenska Skolan i Dallas erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn som har minst en svensk förälder och där familjen dagligen använder det svenska språket. Skolans verksamhet bedrivs i enlighet med skolverkets kursplan för kompletterade svenskundervisning. Vi firas svenska högtider och inspirerar till andra svenska kulturella händelser.


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!