Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 99, antal elever registrerade idag 4630
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Översättningsverkstad Mexiko City

Mexiko, Mexiko City

Hemsida: www.facebook.com/%C3%96vers%C3%A4ttningsverkstad-103697561070734

Vi är en lite grupp personer, intresserade av svenska och av översättning, som samlas en gång i veckan i Mexiko City för att översätta olika typer av text från originalspråket svenska till målspråket spanska, där vi arbetar med allt från modern och klassisk skönlitteratur till seriealbum, deckare och juridiska dokument. Allt är gratis och drivs ideellt.

Svenska Skolföreningen i Nederländerna

Nederländerna, Haag

Hemsida: www.svenskaskolforeningen.nl

Svenska Skolföreningen i Nederländerna organiserar kompletterande svensk undervisning för svenska skolbarn i Nederländerna. Undervisningen ges en eftermiddag i veckan efter ordinarie skoldag. Svenska skolbarn som följer daglig undervisning vid lokal eller internationell skola i Nederländerna motsvarande den svenska grundskolan eller gymnasiet kan delta i kompletterade svensk undervisning. Eleven bör ha grundläggande kunskaper i svenska språket och ha svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet. I samarbete med Svenska Skolföreningen drivs även förskolegrupper för svenska och svenskspråkiga barn mellan 4 och 6 år


Svenska Skolföreningen i Wassenaar

Nederländerna, Wassenaar

 

Vår förening bedriver kompletterande undervisning i svenska för barn i Nederländerna. Undervisningen har en egen fastställd kursplan och våra lärare har stor professionell kompetens. Syftet är att ge barnen läs- och skrivkunskaper, att få chansen att umgås och prata svenska och samtidigt få en grundläggande inblick i svensk kultur, geografi och historia. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar per vecka. Undervisningen bedrivs på the American School of the Hague (ASH) i Wassenaar. Skolföreningen i Wassenaar har en föräldrardriven styrelse.

Svenska skolföreningen I Bay of Plenty

Nya Zeeland, Tauranga

 


Svenska Skolan i Wien

Österrike, Wien

Hemsida: www.svenskaskolan.at

Svenska barn eller barn med svensk anknytning, som går sin ordinarie skolutbildning på andra skolor, kan genom vår försorg få kompletterande undervisning i svenska. Målet med denna del av vår verksamhet är att förstärka och utveckla det svenska språket i både tal och skrift. Barnen får undervisning om svensk kultur och traditioner, geografi, historia och samhällskunskap. Svensk nutidsorientering finns också som en naturlig del i undervisningen. I våra lokaler finns ett stort bibliotek med svenska böcker och veckotidningar med nyheter gjorda särskilt för barn. Undervisningen vänder sig till barn mellan 6-16 år och bedrivs en eftermiddag i veckan av utbildade svenska lärare. Barnen delas in i grupper efter ålder och nivå för att undervisningen ska kunna bli så individanpassad som möjligt. Från och med årskurs 6 läser eleverna svenska på distans som enstaka ämne genom Sofia Distans (länk) och får handledning varannan vecka hos oss. Vi följer Skolverkets läroplan för kompletterande undervisning i svenska.

Svenska skolan i Warszawa

Polen, Warszawa

Hemsida: svenskaskolaniwarszawa.com

Svenska skolan i Warszawa är en svensksektion med huvuddelen av verksamheten förlagd till Amerikanska skolan i Warszawa. Vi har också kompletterande svenskundervisning för elever som går på andra skolor i Warszawa med omnejd. Den kompletterande svenskan är indelad i två grupper med 5-8 elever i varje grupp. Vi träffas en gång i veckan. Utöver det firar vi lucia och skolavslutning tillsammans, och har en rad friluftsdagar under året. Svenska skolan i Warszawa har bedrivit sin verksamhet sedan 1992.


Svenska Skolföreningen i Basel

Schweiz, Basel

Hemsida: www.svenskaskolanbasel.ch

Svenska skolan i Basel erbjuder kompletterande svenskundervisning för barn 5-16 år som har svenskan som ett levande språk i hemmet. Undervisningen, som följer skolverkets kursplan för kompletterande svenskundervisning, hålls i fem olika grupper, en dubbeltimme i veckan på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Svenska Internationella Skolan i Genève

Schweiz, Genève

Hemsida: www.sisog.ch

Vi erbjuder förskola och grundskola utifrån svensk läroplan i två olika språksektioner; svensk-fransk och engelsk-fransk. Utöver det erbjuder vi även kompletterande undervisning i svenska och norska, både för barn och vuxna.


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!