Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 94, antal elever registrerade idag 4285
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska Skolan i Sydafrika

Sydafrika, Johannesburg

Hemsida: Facebook

Svenska skolföreningen i Sydafrika erbjuder kompletterande svenskundervisning för svensktalande skolelever i Pretoria och Johannesburg. Undervisningen bedrivs en gång i veckan på de amerikanska skolorna (AISJ) i Johannesburg och Pretoria. I dagsläget har vi en åldersblandad grupp (från 6 års ålder) på vardera skola, där inriktningen är att tala, skriva och läsa svenska utifrån den svenska läroplanen. Vi firar de svenska högtiderna och håller vårt svenska kulturarv levande. En stor händelse under året är Lucia då eleverna lussar på den svenska ambassaden i Pretoria. De sista åren har vi också deltagit i Världens läsutmaning.

The Nordic School of Tanzania

Tanzania, Dar es Salaam

Hemsida: www.nordicschool.net

Nordiska skolan i Tanzania drivs idag som en forskola och som ett fritids. Vi har drygt 20 barn i var forskola och ca 20 barn pa vart fritids. Tre eftermiddagar i veckan erbjuder vi kompletterande svenskundervisning for vara svenska barn. Vi har varen 2019 ca 30 elever och tva larare.


Eastern Swedish School

Thailand, Ban Phe

Hemsida: www.svenskskolabanphe.se

Vi är en svensk semesterskola och förskola som har öppet mellan v.44-v.13. Hos oss kan ni gå enbart för en vecka eller i 5månader. Vi har behöriga och utbildade pedagoger. Vi arbetar mot hemskolorna och följer elevernas planeringar som de har med sig från Sverige eller tät kontakt med hemskolan. Utöver skolarbetet har vi inslag i form av studiebesök, simträning (var 3:e vecka) och även erbjuder lite aktiviteter på fritiden för familjerna. Vi har barn från 2år upp till årskurs 9.

Svenska skolföreningen i Bangkok

Thailand, Bangkok

Hemsida: www.ssfbkk.org

Svenska Skolföreningen Bangkok är en ideell organisation, som drivs av engagerade föräldrar och andra svenskar. Föreningen har funnits sedan slutet av 1970-talet, och har alltså (under olika former) bedrivit ”kompletterande svenska” i nästan 40 år. Föreningen är starkt beroende av sina medlemmar, och har därför också bytt skepnad flera gånger. Man kan väl enkelt säga som så att näst intill allting är möjligt. Vi har vissa regelverk att förhålla oss till. Men i övrigt så är det upp till var och en som vill engagera sig, att driva igenom nya saker. Svenska Skolföreningen Bangkoks huvudsakliga uppgift är att bedriva det som Skolverket kallar ”kompletterande svenska”. (Denna svenska bedrivs efter skoltid, och ska inte förväxlas med ”svensk skola” eller ”svenska som språkval”. Kompletterande svenska ligger helt utanför skolan och är frivillig. ) Skolverkets kompletterande svenska riktar sig till barn från 6 år (svensk förskoleklass) upp till 20 år (sista året på gymnasiet), där minst en förälder är svensk medborgare och svenska är ett levande språk i hemmet. För dessa elever får vi bidrag från svenska staten. (Läs mer om kompletterande svenska och ladda ner kursplan på Skolverkets hemsida.) Utöver vår bidragsgivande kompletterande svenska, har Svenska Skolföreningen Bangkok även verksamhet för barn som ej uppfyller dessa krav. Vi har barn under 6 år, och vi har även verksamhet för barn och ungdomar som är nybörjare i svenska språket. (Viktigt att poängtera är dock att vi inte har möjlighet att lära era barn svenska helt och hållet. Undervisningen måste ses som kompletterande. För att ett barn ska lära sig svenska så måste det vara ett levande språk i hemmet.) Kolla hemsida/Facebook för mer info: https://www.facebook.com/SkolforeningBangkok/


Svenska Skolföreningen Aachen

Tyskland, Aachen

 

Svenska Skolföreningen i Aachen är en liten engagerad grupp föräldrar som vill ge sina svensktalande barn chansen att umgås med andra svensktalande barn. Viktigt för oss är att barnen även lär sig läsa och skriva på svenska. Barnen har oftast en svensk förälder och en med annan nationalitet. Vi bor utspridda i gränsområdet runt den tyska staden Aachen, i Tyskland, Nederländerna eller Belgien. Antalet barn går i vågor just nu är barnen mellan 7 och 12 år, men vi har föranmälningar av barn runt 3 år så skolan verkar behövas även i framtiden!

Svenska Skolan i Berlin

Tyskland, Berlin

Hemsida: www.svenskaskolan-berlin.de


Svenska skolföreningen i Bonn

Tyskland, Bonn

Hemsida: svenskaskolanbonn.weebly.com/

Svenska skolföreningen i Bonn erbjuder undervisning i kompletterande svenska för barn mellan fem och arton år, som har svenska som modersmål. Vi följer kursplanen som Skolverket har tagit fram.

Schwedischen Schulvereins Frankfurt e.V.

Tyskland, Frankfurt am Main

Hemsida: www.svenskaskolan.de

Svenska skolan erbjuder undervisning för barn i Frankfurt med omnejd. Undervisningen, som bedrivs på uppdrag av Skolverket i Sverige följer Skolverkets kursplan och omfattar: svenska språket; läsa, förstå, tala och skriva samt svensk historia, geografi, kultur och samhällskunskap. Undervisningen hålls i Svenska Kyrkans lokaler i Frankfurt, Preungesheim, An der Wolfsweide 54, 60435 Frankfurt am Main.


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!