Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 99, antal elever registrerade idag 4630
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska skolan i Berlin

Tyskland, Berlin

Hemsida: svenskaskolan-berlin.de

Svenska skolföreningen i Bonn

Tyskland, Bonn

Hemsida: svenskaskolanbonn.weebly.com/

Svenska skolföreningen i Bonn erbjuder undervisning i kompletterande svenska för barn mellan fem och arton år, som har svenska som modersmål. Vi följer kursplanen som Skolverket har tagit fram.


Schwedischen Schulvereins Frankfurt e.V.

Tyskland, Frankfurt am Main

Hemsida: www.svenskaskolan.de

Svenska skolan erbjuder undervisning för barn i Frankfurt med omnejd. Undervisningen, som bedrivs på uppdrag av Skolverket i Sverige följer Skolverkets kursplan och omfattar: svenska språket; läsa, förstå, tala och skriva samt svensk historia, geografi, kultur och samhällskunskap. Undervisningen hålls i Svenska Kyrkans lokaler i Frankfurt, Preungesheim, An der Wolfsweide 54, 60435 Frankfurt am Main.

Skandinaviska skolan i Hamburg

Tyskland, Hamburg

Hemsida: www.skanskol.de

Vi erbjuder kompletterande svenska en dag i veckan. För mer information kontakta oss: e-post: info@skanskol.de Tel: +49 404208829


SiW - Svenskar i Westfalen

Tyskland, Hamm

Hemsida: www.siw-web.com

Vi är en liten svenskförening med runt 25 medlemsfamiljer som för ca. 10 år sedan bestämde sig för att erbjuda kompletterande svenskundervisning för föreningens skolbarn. Det har tidvis varit en kamp att få ihop de obligatoriska fem eleverna, men just nu är vi uppe i det dubbla – hurra! Vi har såklart stor spridning av åldrarna och sedan i år har vi två lärare för att kunna dela upp gruppen lite. Vi satsar på eftermiddagsundervisning i veckan med arbete i bok och kompletterar med temadagar en lördag eller söndag i månaden, då vi behandlar ämnen som kultur, geografi och historia. Även de traditionsträffar som föreningen organiserar till lucia, valborg, midsommar osv ingår som undervisningstillfällen.

Svenska Skolan Rhein-Neckar

Tyskland, Heidelberg

Hemsida: www.svenska-skolan-rhein-neckar.de/

Svenska Skolan Rhein-Neckar grundades för att ge svensktalande barn i Rhein-Neckar området (runt Heidelberg / Mannheim / Ludwigshafen) en möjlighet att få undervisning på och i sitt modersmål. Skolan är öppen för alla elever som har minst en svensk förälder och där svenskan är ett levande språk i hemmet. Familjen måste dessutom vara medlem i skolföreningen. Skolan ger kompletterande undervisning i det svenska språket. Dessutom vill vi förmedla kunskaper om svensk kultur, historia, geografi och samhällskunskap, allt för att stärka barnens svenska identitet. Undervisningen följer skolverkets läroplaner. Verksamheten finansieras av en årlig skolavgift och statsbidrag från skolverket. Undervisningen ges i två grupper: måndagar, 16:00 – 17:30, Internationale Gesamtschule Heidelberg, (IGH), Baden Badener Str. 14, Heidelberg-Rohrbach lördagar, 10:00 – 13:00, i PrimaSchwedischs lokaler, Seilerstr. 20a, Ludwigshafen På måndagar i IGH finns det en miniskolegrupp för barn under 6 år och deras föräldrar, samma tid och plats som skolundervisningen


Svenska Skolföreningen i Köln

Tyskland, Köln

Hemsida: www.dsg-koeln.de/schulverein.html

Schwedischen Schulvereins Frankfurt e.V.

Tyskland, Kassel

Hemsida: www.svenskaskolan.de

Svenska skolan erbjuder undervisning för barn i Kassel. Undervisningen, som bedrivs på uppdrag av Skolverket i Sverige följer Skolverkets kursplan och omfattar: svenska språket; läsa, förstå, tala och skriva samt svensk historia, geografi, kultur och samhällskunskap. Undervisningen äger rum i Bürgerhaus Harleshausen, Rolf-Lucas-Straße 22, Kassel. Undervisningen sker två lördagar per månad mellan kl.10:00 -13:00.


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!