Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Det svenskamerikanska institutet - Minneapolis

Beskrivning

Det svenskamerikanska institutet är en samlingsplats för alla människor där man kan dela erfarenheter kring teman som kultur, migration, miljö och kultur. År 1908, avslutade familjen Törnblad bygget av sin slottsliknande herrgård på Minneapolis "Park Avenue. Bara tjugoett år senare, gav de bort allt till samhället, och därmed grundade den organisation som skulle bli det svenskamerikanska institutet.

Information

Tidsålder: 1900-talet

Plats: USA

Inskickat av Riksföreningen