Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Lyman Trumbull Elementary School

Beskrivning

Lyman Trumbull Elementary School,5200 N. Ashland Avenue, Chicago. Trumbull Elementery var ursprungligen Andersonville School (1855-1908), och ligger vid sydvästra hörnet av Green Bay Road (Clark Street) och 59th Street (senare omdöpt till Foster Avenue). Skolan fungerade också som en samlingslokal för både politiska som svensk-amerikanska grupper; beslutet att införlivas med staden Chicago gjordes här. Den enda påminnelse om det första lilla skolhuset är en inskription placerad på den nuvarande byggnaden av Handelskammaren 1937. Trumbull byggdes för att ersätta Andersonville School av Dwight Perkins 1908. Skolan namngavs efter LymanTrumbull, en senator och statsman från Illinois vars politiska karriär varade mellan 1840 till 1873. Under perioden kring inbördeskriget deltog han i en kampanj för Abraham Lincoln. Senare, som senator och ordförande i senatens juridiska kommitté, introducerade han resolutionen om att avskaffa slaveriet, som så småningom utvecklades till det 13: e ändringsförslaget. Efter sin pensionering från senaten i 1873 fortsatte han som jurist i Chicago. Han blev en offentlig person igen 1894 när han motsatte sig de privilegier som de rika hade och utnyttjandet av de fattiga. Trumbull Elementary är utmärkande genom dess kraftfulla design. På vardera sidan om ingången står stora former av kolumner. Formen och dess vertikala design konstrasteras av band av ljust och mörkt tegel ovanför en enfärgad tegelbas.Tråkigt nog är Lyman Trumbull Elementary en av de kommunala skolor i Chicago som tvingades att stänga under 2013.

Information

Tidsålder: 1900-talet

Plats: USA

Inskickat av Karin Moen Abercrombie