Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Nils Holgerson på ryska

Fler bilder

Beskrivning

Den berömda boken "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" har översatts till ryska i flera omgångar, men boken blev känd först i och med översättningen från 1940-talet som behandlade originalet ganska fritt och kortade ner handlingen väsentligt. Istället för en lärobok i geografi och historia i form av en saga som var författarinnans ursprungliga tanke blev det bara en saga. Den rysktalande publiken känner till boken just i den versionen. En komplett översättning av Selma Lagerlöfs text gjordes först 1975.

Information

Tidsålder: 1900-talet

Plats: Ryssland

Inskickat av Severin K, MS-401