Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Johan David Åkerblads grav i Rom

Fler bilder

Beskrivning

Johan David Åkerblad, sveriges förste egyptolog, (1763-1819) levde ett dramatiskt liv under årtionden av revolution och krig i Turkiet, Frankrike och Italien. Han var en viktig föregångare till J-F. Champollion genom sin tidiga tolkning (1802) av Rosettastenen. Åkerblad läste klassiska och orientaliska språk vid Uppsala universitet och disputerade år 1782. Året därpå blev han anställd vid Kungliga kansliet och genom sina goda språkkunskapersändes han ut till Konstantinopel. Därefter vidtog resor i Mindre Asien, Syrien, Palestina, Egypten och norra Afrika. I början av 1800-talet forskade han i Göttingen, därefter var han legationsskreterare i Paris, chargé d'affaires i Haag och sedan åter diplomat i Paris. Han bosatte sig sedan i Rom där han genom bidrag från engelska mecenater kunde fortsätta sin språkforskning, särskilt med avseende på Egyptens fornspråk och deras dotterspråk koptiskan. Material till ett koptiskt lexikon finns idag förvarat i de Åkerbladska papperen i Kungliga biblioteket i Stockholm. Källor: Wikipedia, Fredrik Thomasson: The Life of J. D. Åkerblad

Information

Tidsålder: 1800-talet

Plats: Italien

Inskickat av Peter Höglund