Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

N. J. O. Blommérs grav i Rom

Fler bilder

Beskrivning

Historiemålare Nils Blommér, eg. Nils Jakob Olsson föddes 12 juni1816 i Blommeröd, Öveds socken i Skåne, död 1februari 1853 i Rom. Han ligger begravd på protestantiska kyrkogården i Rom. Blommérs konstnärsbana blev inte lång men av betydelse för hans efterföljare, vilka kan nämnas Nils Andersson, J. Z. Blackstadius, J.A. Malmströ och J. Tirén. Efter att ha varit målarlärling hos Magnus Körner i Lund började han 1939 på Konstakademin i Stockholm. 1847 fick han ett stipendium och reste till Paris där han studerade för Léon Cogniet. Blommér var naturmystiker och den förste som i konsten behandlade folksagans och folkvisans dimmiga gestalter. Han var mycket påverkad av tidens nyromantiska strömningar. I litteraturen gestaltade av Geijer, Atterbom och Stagnelius. Inom måleriet påverkades han av den österrikiske målaren Moritz von Schwind med ett flertal målningar kring älvtemat. Han gifte sig 7 november 1852 i Rom med konstnären Edla Gustava Jansson. Knappa tre månader efter vigseln avled han i sviterna av en lunginflammation. Källor: Svenskt biografiskt lexikon, Wikipedia.

Ljud

Information

Tidsålder: 1800-talet

Plats: Italien

Inskickat av Peter Höglund