Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Schott´s Fish Market

Fler bilder

Beskrivning

Schott s Fish Market, tidigare vid 5247 N. Clark Street, Andersonville. Schott s Fish Market låg vid Clark Street i början av 1890-talet. Den ersattes senare av Wikströms Gourmet Foods. Ingvar och Alfhild Wikström grundade Wikströms Gourmet Foods 1925. Den ursprungliga platsen var på Touhy Ave. och Clark St. Efter det att Wikström gått i pension, ville hans dotter öppna flera butiker men byggnaden ansågs inte lämplig för livsmedelproduktion och idén övergavs. Idag ägs butiken av Anderson Galleria.

Information

Tidsålder: 1900-talet

Plats: USA

Inskickat av Karin Moen Abercrombie