Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Carpenter and Paint Shop, Bishop Hill

Beskrivning

Byggår 1851. Ursprunglig användning av nybyggarna för tillverkning av möbler och vagntillverkning och andra snickerier och reparationer.Tillbyggnad: Södra ändens entré gjordes på 1920-talet. Nuvarande användning: södra delen är U.S. Postkontor. Norra delen används som kontor och är privat ägd. Byggnaden är öppen för allmänheten. Huset är en lokal 2,5-vånings byggnad i tegel i tidstypisk amerikansk stil. Några fönster har ersatts med enkla glasrutor i dubbelhängda fönster. Byggnaden är ömsesidigt symmetrisk och har ett tegeltak. De höga dörrtrösklarna är gjorda enligt traditionell svensk stil. Källa: the Bishop Hill Heritage Association.

Information

Tidsålder: 1800-talet

Plats: USA

Inskickat av Todd DeDecker