Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Boy´s Dormitory, Bishop Hill

Beskrivning

Byggd 1847 som bostad för ogifta män och pojkar. Tillbyggd 1922. Numera skött av Illinois Historic Preservation Agency, Historic Sites Division. Här bode de s. k. "Ox Boys" som arbetade med och skötte bosättningens djur. Senare övertogs nedervåningen av en skomakare. Källa: the Bishop Hill Heritage Association.

Information

Tidsålder: 1800-talet

Plats: USA

Inskickat av Todd DeDecker