Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Riksföreningen Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1616
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Svenska huset i Tobolsk

Beskrivning

Tusentals karoliner hamnade i rysk fångenskap efter att Karl XII:s styrkor kapitulerat vid Poltava och Perevolotjna på sommaren 1709.Under åren 1710 och 1711 förvisades karolinerna till Sibirien. I staden Tobolsk i västra Sibirien hamnade 1 200 svenskar. Minnet av svenskarna har uppmärksammats i ett museum. Den mest intakta byggnaden är ”svenska huset” även kallad ”svenska kammaren” eller ränteriet som färdigställdes 1717, bland annat för att förvara statskassan. Delar i byggnadens exteriör tyder på att den fungerade som huvudentré till Kreml, genom vilken man på 1700-talet bland annat tog emot sändebud från Orienten till det ryska riket. ”Svenska huset” användes ursprungligen till för att förvara pälsvaror, senare administrationsbyggnad och landsarkiv. Idag finns här delar av Tobolsk museum för historia och arkitektur. Man når Ränteriet och området i Kreml via ”Prjamska uppfarten (zvoz)”, som fortfarande leder upp från stadens lägre belägna delar, och också uppfödes under de svenska fångarnas medverkan.

Information

Tidsålder: 1700-talet

Plats: Ryssland

Inskickat av Riksföreningen