Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Riksföreningen Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1618
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Carls Kilde

Beskrivning

Carls Kilde (Carls källa) ligger i Enrum Skov. Monumentet blev rest som ett minne av att krigarkonungen Carl XII vid sin landstigning i Danmark inte nådde längre än till Vedbæk. Monumentet blev rest vid den källa där Carl XII dagligen vattnade sina hästar. Monumentet uppfördes 1786 av Johan Gottfried Grund och består av gotländsk sandsten och granit. På nordsidan står nästan oläsligt: Carl XII, Sveriges kung hämtade själv dagligen vatten från denna källa från den 28 augusti till den 4 september år 1700 när hans krigshär förlades i Vedbeck.

Information

Tidsålder: 1700-talet

Plats: Danmark

Inskickat av Peter Höglund