Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Dag Hammarskjöld - bok utgiven på engelska

Läs mer

Harald Edelstam - gata i Uruguay

Läs mer

Harald Edelstam - minnesfond

Läs mer

Astrid Lindgren - minnesfond (ALMA)

Läs mer

Cory Brothers Blacksmiths

Läs mer

Erickson Jewelers Building

Läs mer

Calo Theatre

Läs mer

Swedish American State Bank

Läs mer

Acne Studios i SoHo, New York

Läs mer

Acne Studios i Hamburg

Läs mer

Acne Studios butik i Oslo, Norge

Läs mer

Acne Studios butik i Berlin

Läs mer

Acne Studios i Stavanger, Norge

Läs mer

Acne Studios i Tokyo

Läs mer

Acne Studios butik i London

Läs mer

Acne butik i downton LA

Läs mer

Anna Lindh- europeisk minnesfond

Läs mer

Ernst Billgren- bok utgiven på engelska

Läs mer

Ernst Billgren- engelsk utgåva

Läs mer

Alfa Laval i Saudiarabien

Läs mer

Intresserade av fler minnesmärken? Bläddra vidare!