Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Astrid Lindgren-bok utgiven på engelska

Läs mer

Astrid Lindgren-bok utgiven på tyska

Läs mer

Raoul Wallenberg-gata i Washington D.C.

Läs mer

Raoul Wallenberg-park i Budapest

Läs mer

Raoul Wallenberg-mynt, USA

Läs mer

Raoul Wallenberg-minnestavla i Australien

Läs mer

Raoul Wallenberg-minnesmärke i London

Läs mer

Raoul Wallenberg-monument i Tel-Aviv, Israel

Läs mer

Raoul Wallenberg-gata i Jerusalem

Läs mer

Raoul Wallenberg-monument i NYC

Läs mer

Vasaloppet finns även i Kina

Läs mer

Ett lopp i Tierra del Fuego

Läs mer

St. James Church

Läs mer

Elsa Brändström- skola i München

Läs mer

Elsa Brändström- skola i Frankfurt am Main

Läs mer

Elsa Brändström-gatuskylt Tyskland

Läs mer

Elsa Brändström - gymnasieskola i Tyskland

Läs mer

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Läs mer

Christ Church, Upper Merion, Pennsylvania

Läs mer

St. Gabriels kyrka Douglasswille, Pennsylvania

Läs mer

Intresserade av fler minnesmärken? Bläddra vidare!