Svensk sektion vid internationell skola

Här hittar du en förteckning över svenska sektioner vid internationella skolor utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 1, antal elever registrerade idag 10
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

International School of London, London

England, London

Hemsida: www.isllondon.org/

Vi är en International Baccalaureate skola Det går över 400 elever på skolan. Över 40 nationaliteter är representerade på skolan Undervisningen på skolan är på engelska men vi erbjuder hemspråksundervisning i närmare 30 olika språk som en del av den schemalagda undervisningen (3 timmar i veckan). Svenska är ett av dessa språk. Täcker åldersgrupperna 4-18 år (Priamary, Secondary och Diploma)