Kurser och Stipendier

Sverigekontakt uppmuntrar och stödjer dem som vill lära sig svenska och  förbättra språkkunskaperna genom att anordna kurser, seminarier, föreläsningar och genom att dela ut stipendier för svenskstudier. Sedan flera år anordnar vi och Billströmska folkhögskolan gemensamt en internationell svenskkurs under tre sommarveckor. Två gånger om året erbjuder vi stipendier till ungdomar som kan svenska och bor i andra länder att studera en termin på en svensk folkhögskola för att förbättra sina kunskaper i det svenska språket och om Sverige.

Särskilda kortare seminarier och föreläsningar ordnar vi också i samarbete med lärarförbund i olika länder. Svensklärarförbund och skolor i Finland, Island, de baltiska länderna, Polen och Tyskland har regelbundet under en längre period begärt och fått besök av våra föreläsare.

Mer information om folkhögskolestipendium hittar du här.

Mer information om sommarkursen hittar du här.

ANSÖKAN OM FOLKHÖGSKOLESTIPENDIUM

Ansökningsformulär till folkhögskolestipendium hittar du här.

ANSÖKAN TILL INTERNATIONELL SOMMARKURS 2016

Ansökningsformulär till internationell sommarkurs 2016 hittar du här.

APPLICATION FOR INTERNATIONAL SUMMER COURSE 2016

Application form for international summer course 2016 is found here.