Grund- och gymnasieskolor utomlands där svenska läses som ett främmande språk

Här hittar du en förteckning över grund- och gymnasieskolor utomlands där svenska läses som ett främmande språk. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 9, antal elever registrerade idag 305
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Panavezys Vytautas Zemkalnio gimnazija

Litauen, Panevezys

Hemsida: www.zemkalniogimnazija.lt

Intresserade av fler grund- och gymnasieskolor utomlands där svenska läses som ett främmande språk? Bläddra vidare!