Vuxenundervisning

Här hittar du en förteckning över vuxenutbildningsenheter utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 108, antal elever registrerade idag 4540
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Language Club

Litauen, Vilnius

Hemsida: www.languageclub.lt

NHA Nationale Handelsacademie

Nederländerna, Panningen

Hemsida: www.nha.nl


Buro Zweeds Leren

Nederländerna, Utrecht

Hemsida: www.burozweedsleren.nl

Sedan 2011 undervisar jag svenska i Nederländerna. Jag är svensk och uppvuxen i Göteborg, men har bott i Nederländerna sedan min studietid. I Utrecht och Bunnik undervisar jag både grupper och privatelever. En tredjedel av mina elever har planer på att emigrera till Sverige (för arbete), och vad gäller dessa elever fokuserar jag mer på yrkeslivet. Resten av eleverna gillar Sverige för semesterresor eller så har de en relation med en svensk. Utöver själva språket lär jag ut en hel del om den svenska kulturen, hur svenskar är samt hur saker och ting fungerar. Dialog och uttal hör till mina favoriter.

VHS Klagenfurt

Österrike, Klagenfurt

Hemsida: www.vhsktn.at


Östrreich-Schwedische Gesellschaft ÖSG

Österrike, Wien

Hemsida: www.oesterreichschweden.com/home/

Nordic school

Ryssland, Sankt Petersburg

Hemsida: nordicschool.ru/

Nordic school startade i augusti 2000 med stöd av Nordiska ministerrådet.Då bildades grupper med språkundervisning av finska, svenska och norska. Några år senare kompletterades antalet språk med danska och engelska. Det svenska programmet omfattar 9 - 10 grupper med 6 till 12 kursdeltagare i varje grupp, medan i hela skolan läser upp till 300-400 elever (alla ovannämnda språk). Förutom språkkunskaper strävar utbildarna efter att hjälpa deltagarna att få bättre förståelse för den svenska kulturen genom att t ex sjunga svenska visor, förbereda Luciatåget, berätta om svenska mattraditioner o mycket annat. Vi genomför t ex s k svenskklubbar, till vilka vi bjuder svenskar som belyser den svenska kulturens olika sidor. Klubbar går ofta över till diskussioner om aktuella ämnen. Alla utbildare har utmärkta språkkunskaper och har gått igenom en specialkurs av kommunikativ metod av språkunderviisning som bl a omfattar en grundlig uttalskurs. Skolan har nära kontakt med Sveriges Generalkonsulat i S:t Petersburg och deltar aktivt i konsulatets aktiviteter. Språknivåerna i skolan är vedertagna: A1, A2, B1 och B2. Undervisningen till nivå C finns inte, för det finns ingen efterfråga. Skolan är väldigt bra utrustad med allt som behövs för språkundervisning.


Migros Klubschule Luzern

Schweiz, Lutzern

Hemsida: www.klubschule.ch

Kulturdetektive GmbH

Schweiz, Wetzikon

Hemsida: www.kulturdetektive.ch

Vi bjuder på - svenskundervisningen i små grupper, - privatlektioner - intensivträning i norra Sverige (vanligtvis en vecka under vintern). - diskussionsgrupper Det är självklart att den kulturella bakgrunden ingår i språkundervisningen. Hos oss kan du avlägga SWEDEX-examen A2, B1, B2. Vi är det enda testcentret i Schweiz.


Intresserad av fler skolor med vuxenundervisning? Bläddra vidare!