Europaskolor

Här hittar du en förteckning över Europaskolor där svenska undervisas. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 3, antal elever registrerade idag 195
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Ecole Européenne Bruxelles II

Belgien, Bryssel

Hemsida: eeb2.be

På Europaskola II i Bryssel har vi ca 350 barn och ungdomar i den svenska sektionen. Det är barn 4-5 år i förskolan, 6-11 år på Primär och 12-18 år på Sekundärstadiet. Eleverna i förskola och Primär har alla ämnen på svenska, men undervisas dagligen i sitt L2 (engelska, franska eller tyska) från 6 års ålder. På Sekundär undervisas eleverna på sitt andraspråk i SO-ämnen och prsktisk-estetiska ämnen. Men i NO-ämnen och svenska är undervisningsspråket svenska hela vägen upp till studentexamen (EB European Baccalaureate). Klass-Och ämneslärarna är anställda och utskickade av svenska Skolverket på kontrakt max 9 år. Vi använder svenska läromedel och vi har ett levande bibliotek med ganska stort utbud av svenska böcker. Vi firar Lucia, nationaldag och midsommar på skolan.

Talsu 2.vidusskola (Talsi skola nr 2)

Lettland, Talsi

Hemsida: www.talsu2vsk.lv

Vi är en gymnasiumskola som ger en möljighet for eleverna i årskurs 10 välja svenska som det tredje främmande språket och studera det i tre år (3 lektioner i veckan).


Europäische Schule Karlsruhe ESK

Tyskland, Karlsruhe

 

Undervisar sedan 20 år svenska som modersmål på Europaskolan i Karlsruhe Vi är en skola med tre språksektioner : tysk,engelsk och fransk men med flera SWALS-språk Section without an Languagesection. Till SWALS hör även jag som svensklärare.