Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 116, antal elever registrerade idag 5230
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska Skolan i Berlin

Tyskland, Berlin

Hemsida: www.svenskaskolan-berlin.de

Svenska skolan i Berlin

Tyskland, Berlin

Hemsida: svenskaskolan-berlin.de


Svenska skolföreningen i Bonn

Tyskland, Bonn

Hemsida: svenskaskolanbonn.weebly.com/

Svenska skolföreningen i Bonn erbjuder undervisning i kompletterande svenska för barn mellan fem och arton år, som har svenska som modersmål. Vi följer kursplanen som Skolverket har tagit fram.

Svenska Skolan in Heidelberg / Dossenheim

Tyskland, Dossenheim

Hemsida: www.dsg-hd.de/skolan/dossenheim.html

SVENSKA SKOLAN I DOSSENHEIM tillhör Svenska Skolan i Heidelberg, står därmed under Drottning Silvias beskyddarskap och bedrivs sedan 2018. Den grundades av Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg e.V. (DSG) som fortfarande är huvudman för skolan. Undervisningen stöds av svenska Skolverket, följer läroplanen för kompletterande svenskundervisning i utlandet och vill ge svensktalande barn i och runt Heidelberg möjlighet att underhålla och utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Undervisningen ges två timmar i veckan på onsdagar på i låg- mellan- och högstadienivå på Kurpfalyschule Dossenheim. Den omfattar ämnena svensk språklära, litteratur, geografi, historia, kultur och samhällskunskap. Vårt mål är att utveckla barnens kunskaper i och om svenska språket, att öka deras tilltro till den egna språkförmågan, att utveckla deras svenska kulturella identitet samt att väcka deras intresse till att läsa, skriva och utveckla sina tankar på svenska. Alla lektioner hålls uteslutande på svenska. Parallellt erbjuder vi även en MINISKOLA för barn i förskoleåldern, där vi träffas för att leka, sjunga, läsa och pyssla tillsammans, se https://www.dsg-hd.de/skolan/miniskolan_i_dossenheim.html


Schwedischen Schulvereins Frankfurt e.V.

Tyskland, Frankfurt am Main

Hemsida: www.svenskaskolan.de

Svenska skolan erbjuder undervisning för barn i Frankfurt med omnejd. Undervisningen, som bedrivs på uppdrag av Skolverket i Sverige följer Skolverkets kursplan och omfattar: svenska språket; läsa, förstå, tala och skriva samt svensk historia, geografi, kultur och samhällskunskap. Undervisningen hålls i Svenska Kyrkans lokaler i Frankfurt, Preungesheim, An der Wolfsweide 54, 60435 Frankfurt am Main.

Skandinaviska skolan i Hamburg

Tyskland, Hamburg

Hemsida: www.skanskol.de

Vi erbjuder kompletterande svenska en dag i veckan. För mer information kontakta oss: e-post: info@skanskol.de Tel: +49 404208829


SiW - Svenskar i Westfalen

Tyskland, Hamm

Hemsida: www.siw-web.com

Vi är en liten svenskförening med runt 25 medlemsfamiljer som för ca. 10 år sedan bestämde sig för att erbjuda kompletterande svenskundervisning för föreningens skolbarn. Det har tidvis varit en kamp att få ihop de obligatoriska fem eleverna, men just nu är vi uppe i det dubbla – hurra! Vi har såklart stor spridning av åldrarna och sedan i år har vi två lärare för att kunna dela upp gruppen lite. Vi satsar på eftermiddagsundervisning i veckan med arbete i bok och kompletterar med temadagar en lördag eller söndag i månaden, då vi behandlar ämnen som kultur, geografi och historia. Även de traditionsträffar som föreningen organiserar till lucia, valborg, midsommar osv ingår som undervisningstillfällen.

Svenska Skolan Rhein-Neckar

Tyskland, Heidelberg

Hemsida: www.svenska-skolan-rhein-neckar.de/

Svenska Skolan Rhein-Neckar grundades för att ge svensktalande barn i Rhein-Neckar området (runt Heidelberg / Mannheim / Ludwigshafen) en möjlighet att få undervisning på och i sitt modersmål. Skolan är öppen för alla elever som har minst en svensk förälder och där svenskan är ett levande språk i hemmet. Familjen måste dessutom vara medlem i skolföreningen. Skolan ger kompletterande undervisning i det svenska språket. Dessutom vill vi förmedla kunskaper om svensk kultur, historia, geografi och samhällskunskap, allt för att stärka barnens svenska identitet. Undervisningen följer skolverkets läroplaner. Verksamheten finansieras av en årlig skolavgift och statsbidrag från skolverket. Undervisningen ges i två grupper: måndagar, 16:00 – 17:30, Internationale Gesamtschule Heidelberg, (IGH), Baden Badener Str. 14, Heidelberg-Rohrbach lördagar, 10:00 – 13:00, i PrimaSchwedischs lokaler, Seilerstr. 20a, Ludwigshafen På måndagar i IGH finns det en miniskolegrupp för barn under 6 år och deras föräldrar, samma tid och plats som skolundervisningen


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!