Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 115, antal elever registrerade idag 5195
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska Skolan i Heidelberg

Tyskland, Heidelberg

Hemsida: www.dsg-hd.de/skolan/var_skola.html

SVENSKA SKOLAN I HEIDELBERG står under Drottning Silvias beskyddarskap och bedrivs sedan 1972. Den grundades av Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg e.V. (DSG) som fortfarande är huvudman för skolan. Undervisningen stöds av svenska Skolverket, följer läroplanen för kompletterande svenskundervisning i utlandet och vill ge svensktalande barn i och runt Heidelberg möjlighet att underhålla och utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Undervisningen ges två timmar i veckan och är indelad i låg- mellan- och högstadienivå. Den omfattar ämnena svensk språklära, litteratur, geografi, historia, kultur och samhällskunskap. Vårt mål är att utveckla barnens kunskaper i och om svenska språket, att öka deras tilltro till den egna språkförmågan, att utveckla deras svenska kulturella identitet samt att väcka deras intresse till att läsa, skriva och utveckla sina tankar på svenska. Alla lektioner hålls uteslutande på svenska. Parallellt erbjuder vi även en MINISKOLA för barn i förskoleåldern, där vi träffas för att leka, sjunga, läsa och pyssla tillsammans.

Svenska Skolföreningen i Köln

Tyskland, Köln

Hemsida: www.dsg-koeln.de/schulverein.html


Svenska Skolan i Heidelberg / Karlsruhe

Tyskland, Karlsruhe

Hemsida: www.dsg-hd.de/skolan/karlsruhe.html

SVENSKA SKOLAN I KARLSRUHE tillhör Svenska Skolan i Heidelberg, står därmed under Drottning Silvias beskyddarskap och bedrivs sedan 1972. Den grundades av Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg e.V. (DSG) som fortfarande är huvudman för skolan. Undervisningen stöds av svenska Skolverket, följer läroplanen för kompletterande svenskundervisning i utlandet och vill ge svensktalande barn i och runt Heidelberg möjlighet att underhålla och utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Undervisningen ges två timmar i veckan på fredagar på i låg- mellan- och högstadienivå på europeiska skolan Karlsruhe. Den omfattar ämnena svensk språklära, litteratur, geografi, historia, kultur och samhällskunskap. Vårt mål är att utveckla barnens kunskaper i och om svenska språket, att öka deras tilltro till den egna språkförmågan, att utveckla deras svenska kulturella identitet samt att väcka deras intresse till att läsa, skriva och utveckla sina tankar på svenska. Alla lektioner hålls uteslutande på svenska. Parallellt erbjuder vi även en MINISKOLA för barn i förskoleåldern, där vi träffas för att leka, sjunga, läsa och pyssla tillsammans, se https://www.dsg-hd.de/skolan/miniskolan_i_karlsruhe.html

Schwedischen Schulvereins Frankfurt e.V.

Tyskland, Kassel

Hemsida: www.svenskaskolan.de

Svenska skolan erbjuder undervisning för barn i Kassel. Undervisningen, som bedrivs på uppdrag av Skolverket i Sverige följer Skolverkets kursplan och omfattar: svenska språket; läsa, förstå, tala och skriva samt svensk historia, geografi, kultur och samhällskunskap. Undervisningen äger rum i Bürgerhaus Harleshausen, Rolf-Lucas-Straße 22, Kassel. Undervisningen sker två lördagar per månad mellan kl.10:00 -13:00.


Svenska skolföreningen i München

Tyskland, München

Hemsida: www.skolan-i-muenchen.de/

Svenska Skolan i München grundades 1974 och har idag drygt 100 elever upp till årskurs 6. Undervisningen äger rum ungefär varannan lördag, utom när den vanliga skolan har lov i Bayern. Vi firar också Lucia och midsommar tillsammans i föreningen.

Schwedischer Schulverein in München, Svenska skolföreningen i München e.V.

Tyskland, München

Hemsida: skolan-i-muenchen.de/

ndervisning i svenska. Vi är en registrerad förening - eingetragener Verein (e.V.) - med syftet att bedriva undervisning för aktivt svensktalande barn i såväl svenska språket som även svensk samhällskunskap, geografi och kultur. Själva språkundervisningen sker enligt Svenska Skolverkets plan för kompletterande undervisning i svenska (icke att förväxla med en reguljär skola) och syftar till att ge svenska elever som vistas utomlands möjlighet att bli aktivt två- eller flerspråkiga, där svenska utgör ett av språken. Undervisningen följer det bayerska skolåret och äger rum i snitt varannan lördag, 10:00-13:00 (Undervisningstillfällen för nuvarande skolåret). Föreningen finansieras genom bidrag från Svenska Skolverket, medlems- och kursavgifter.


Svenska skolföreningen i Stuttgart

Tyskland, Stuttgart

Hemsida: skolan-i-stuttgart.de

Svenska Skolföreningen bildades 1972. Föreningen har sedan dess bedrivit kompletterande svenskundervisning för barn och ungdomar på uppdrag av skolverket i Sverige. Vårt syfte är att hålla det svenska språket och kulturen levande. Undervisningen äger rum en dubbeltimme i veckan och riktar sig till barn som är sex år och äldre. Barnen är indelade i tre grupper. För de yngre barnen finns en lekgrupp, där vi sjunger och pysslar tillsammans. Förutom undervisning i svenska har vi friluftsdagar med gångprov och olika temadagar. Dessutom deltar barnen varje år i SUF-VM. Föreningen arrangerar även luciatåg, julfest och midsommarfirande.

Svenska Skolföreningen i Budapest

Ungern, Budapest

Hemsida: www.facebook.com/Svenska-skolan-i-Budapest-143965029004380/?ref=bookmarks

Svenska Skolföreningen i Budapest erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn cirka 3 år och uppåt. VI ses en-två gånger varannan vecka för lektioner i ungefär en timme. Verksamheten är inriktad på det sociala och syftar framförallt till att svensktalande barn i Budapest ska kunna träffa andra svensktalande barn.


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!