Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 115, antal elever registrerade idag 5195
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Pecs Universitet

Ungern, Pécs

Hemsida: www.pte.hu

Svenska Skolan Atlanta

USA, Atlanta

Hemsida: www.swedishschoolatlanta.org


Svenska Skolan Atlanta

USA, Atlanta

Hemsida: swedishschoolatlanta.org/

Svenska Skolan Atlanta har sedan 1994 gett möjligheten till svensktalande barn i Atlantaområdet att få chansen att träna på det svenska språket utanför hemmet. Vi träffas två söndagar i månaden under skolåret för att lära barnen att tala, läsa och skriva på svenska samt att få en grundläggande undervisning om Sverige och dess kultur och traditioner. För övrigt anser vi att det är viktigt att ha roligt tillsammans samtidigt som vi lär ut det svenska språket, vilket vi gör genom olika sociala evenemang (tex friluftsdag, påskfest) då elevernas familjer också kan medverka för att skapa en trevlig gemenskap mellan familjer inom organisationen.

Svenska Skolan Boston

USA, Boston

Hemsida: www.svenskaskolanboston.org

Svenska Skolan i Boston (SSB) är en ideell förening grundad 1976 för att ge utlandssvenskars barn en möjlighet att hålla det svenska språket vid liv och lära känna svensk kultur och svenska traditioner. Vi följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. Undervisningen är inriktad på att utveckla elevernas språkkunskaper i både tal och skrift. Stor vikt läggs också vid att stärka elevernas svenska identitet genom olika kulturella evenemang och undervisning i kultur, natur och samhälle. Vi har också ett starkt musikprogram. Vi träffas en gång i veckan, på tisdagar kl. 16.30-18.30, strax väster om Boston i The First Parish Church in Weston, 349 Boston Post Road, Weston, MA. För att en elev ska få delta i vår verksamhet måste minst en av barnets föräldrar vara svensk (eller finsk) medborgare och dessutom måste svenska vara ett levande språk i hemmet. Alla föräldrarna tillhör en föräldraförening som är huvudman för skolan. Föräldrarna förbinder sig att delta aktivt i skolans verksamhet, t.ex. med evenemang, bibliotek eller styrelsearbete.


Svenska skolan i Charlotte

USA, Charlotte

Hemsida: www.svenskaskolancharlotte.com

Svenska skolan i Charlotte träffas varannan söndag 13.00 -16.00. Vi stärker det svenska språket hos barn åldrarna 5-12 år genom lekar, sånger, böcker och firandet av svenska högtider m.m.

Svenska Skolan i Charlotte

USA, Charlotte

Hemsida: www.svenskaskolancharlotte.com

Kompletterande Svenska.


Svenska skolföreningen i Chicago

USA, Chicago

Hemsida: swedishamericanmuseum.org

Svenska skolföreningen i Chicago ingår i Swedish American Museums verksamhet och vi erbjuder kompletterande svenskundervisning för svenskspråkiga barn i åldrarna 5-18 år. Vi har undervisning varannan söndag kl.10-12.45 på Swedish American Museum i Chicago. Eleverna är uppdelade i olika ålders/ färdighetsgrupper. Vi jobbar främst med språkträning, men även svensk historia och geografi. Vi har också luciatåg varje år på museets årliga julmarknad.

Svenska Skolan Connecticut

USA, Connecticut

Hemsida: www.svenskaskolanct.se

Svenska Skolan i Connecticut erbjuder kompletterande undervisning i svenska, för svenskspråkiga barn i åldern 6–15 år. Vi följer svenska Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och uppmuntrar barn att börja som 6-åringar! För att delta måste eleven förstå och tala svenska, dessutom ska svenska vara ett levande språk i hemmet. Vi träffas varje måndag eftermiddag.


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!