Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 115, antal elever registrerade idag 5195
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska Skolan DFW (Dallas)

USA, Dallas

Hemsida: www.svenskaskolandfw.org/

Svenska Skolan i Dallas erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn som har minst en svensk förälder och där familjen dagligen använder det svenska språket. Skolans verksamhet bedrivs i enlighet med skolverkets kursplan för kompletterade svenskundervisning. Vi firas svenska högtider och inspirerar till andra svenska kulturella händelser.

Svenska Skolan Colorado

USA, Denver

Hemsida: www.svenskaskolancolorado.org

Vi har elever fran 1.5 ar till 70 uppdelat i 8 klasser. Vi traffas varannan Sondag i 2.5 timmar (utom de minsta barnen som bara traffas i en timma). Skolan grundades 2007 och har haft runt 100 elever varje ar.


Swedish School in Ft. Lauderdale

USA, Fort Lauderdale

Hemsida: www.svenskaskolanifortlauderdale.com/

Swedish Carolina School

USA, Greensboro

 

Swedish Carolina School bildades på 80 talet. Volvo har sitt huvudkvarter här i Greensboro och Svenska skolan möts en gång i veckan i Volvos lokaler. Vi har ca 12-14 elever en blandning av expats och barn till svenskar som bosatt sig här permanent.


Svenska skolan i Indianapolis

USA, Indianapolis

Hemsida: www.svenskaskolanindianapolis.com

Svenska skolan i Miami

USA, Miami

Hemsida: www.svenskaskolanifortlauderdale.com/


ASI American Swedish Institute

USA, Minneapolis

Hemsida: www.ASImn.org

Svenska skolan i Hudson Valley

USA, New York

Hemsida: www.svenskaskolanhudsonvalley.org


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!