Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 115, antal elever registrerade idag 5195
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Association of Swedish Beyond Borders - SMUL / SMUL-akademin

Världen, online

Hemsida: www.svenskautomlands.org/smul-akademin/

SMUL-akademin är en utbildningstjänst skapad av s.k. Association of Swedish Beyond Borders – SMUL (tidigare intressegruppen Svenska som modersmål utomlands, förkortat SMUL). Akademin har syftet att öka möjligheterna för barn och tonåringar i hela världen att studera svenska, samt lära sig mer om svenskt samhälle, svensk geografi och historia. Under läsåret 2021/2022 har vi 280 elever i över 30 länder. SMUL-akademin erbjuder distansutbildningar för barn och ungdomar. Vi har två olika typer av kurser. Vi erbjuder kurser i s.k. kompletterande svenskan, som formellt är det ämne som också de Svenska skolorna utomlands bedriver undervisning i. Vi har även kurser i nybörjarsvenska som riktar sig till elever med svensk anknytning som inte har haft svenska som ett levande språk i hemmet. Eleverna deltar i undervisning som distans-, fjärrundervisning eller via en kombination av båda modellerna. SMUl-akademin samarbetar också med en del Svenska skolor med undervisning i kompletterande svenska. Vi kan hjälpa till med administration, diagnotiska tester, läromedel samt planering av undervisning. Kontakta oss för mer information. Registrering för nästa läsårs kurser pågår under perioden 1 april-1 september.

Svenska skolan i Hanoi

Vietnam, Ha Noi

Hemsida: www.facebook.com/pg/svenskaskolanihanoi/posts/?ref=page_internal

På United Nations International School of Hanoi (UNIS) kan de svenska barnen läsa svenska under skoldagen. I lärartjänsten anordnas kompletterande svenskundervisning efter skoltid på UNIS. Den kompletterande undervisningen är även öppen för elever som går på andra skolor. Svenska Skolföreningen/Swedish School Association Hanoi svenskaskolhanoi@yahoo.se www.facebook.com/svenskaskolanihanoi/


Swedish School Lusaka

Zambia, Lusaka

Hemsida: www.sweschool.com

Kompletterande undervisning i svenska språket har bedrivits i Lusaka sedan slutet av 1970-talet. Swedish School of Lusaka erbjuder gratis svenskundervisning för alla barn med minst en svensk förälder. Målet är att ge eleverna läs - och skrivträning, stavningsregler och ett utökat ordförråd. Undervisningen anpassas efter barnens ålder och sker ofta genom lek, pyssel och spel. För närvarande har vi tre grupper med elever i åldrarna 7 till 17 år. Vi erbjuder också vuxenundervisning i svenska för nybörjare mot en mindre avgift. Vi firar Lucia, Valborg och midsommar för att hålla svenska traditioner vid liv.

Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!