Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 115, antal elever registrerade idag 5195
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska i Las Palmas de Gran Canaria

Kanarieöarna, Las Palmas

 

Undervisningen i kompletterande svenska i staden Las Palmas började 1998, alltså för 21 år sedan. Skolan drivs av en föräldraförening, som är godkänd av Skolverket och är registreras hos Gobierno de Canarias. Föreningen hyr en egen lokal (året runt) i Las Palmas. Lokalen ligger på en innergård i ett lugnt område av staden.

Svenska skolan i Shanghai

Kina, Shanghai

Hemsida: www.svenskaskolansh.com

Svenska skolan i Shanghai bildades 2001 med syfte att erbjuda kompletterande svenskundervisning för elever från förskoleklass t.o.m årskurs 9. Idag erbjuder Svenska Skolan ca 50 elever undervisning varannan lördag på SCIS ECE samt alternativt via distans i Shanghai. Då de flesta barn går i internationell skola under dagtid, är syftet med vår undervisning att upprätthålla det svenska språket för barn och ungdomar som har svenska som modersmål. Vi följer Skolverkets kursplan för kompletterande svenskaundervisning i utlandet. Svenska Skolan i Shanghai drivs som en ideell, icke vinstdrivande verksamhet och undervisningen finansieras genom bidrag från Skolverket och till resterande del genom års/terminssavgift. Styrelse ansvarar för verksamheten och rapporterar årligen till årsstämman. Verksamheten bedrivs enligt våra stadgar.


Svenska skolan på östra Kreta

Kreta, Heraklion

 

Kompletterande svenskundervisning

Svenska Skolföreningen i Luxemburg

Luxemburg, Luxemburg

Hemsida: svenskaskolaniluxemburg.com

Svenska Skolföreningen i Luxemburg startades 1984 på initiativ av Claes de Neergaard som arbetade på en av de svenska bankerna i Luxemburg. Föreningen bildades för att det fanns ett behov att underhålla det svenska språket hos de svenskspråkiga barnen i Luxemburg. Svenska Skolföreningen är en ideell medlemsförening och bedriver kompletterande undervisning i svenska språket, vi följer Skolverkets behörighetskrav, riktlinjer och kursplan. Ur Svenska Skolföreningens stadgar: ”Föreningens ändamål är att bedriva kompletterande svenska undervisning för barn med svenska som modersmål enligt Förordning (SFS 1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar eller motsvarande efterföljande dokument och de regler i anslutning till förordningen som därutöver fastställs av Skolverket.”


Svenska Skolföreningen Kuala Lumpur

Malaysia, Kuala Lumpur

Hemsida: svenskaskolankualalumpur.com

Svenska Skolföreningen i Kuala Lumpur erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn i klass F - 6. Språk är inte bara ett sätt att kommunicera, språk är en länk till vår kultur och identitet. Svenska Skolföreningens verksamhet har som syfte att upprätthålla och utveckla barnens kunskaper inom svenska språket, svenskt samhälle och kultur samt att stärka barnens identitet. Skolan bedriver verksamhet i enlighet med skolverkets kursplan för kompletterade svenskundervisning. Vi strävar efter att den svenska skolan ska vara både rolig och lärorik samt en mötesplats för svensktalade barn. Svenska Skolföreningen i Kuala Lumpur välkomnar alla barn som lever i familjer där svenska är ett levande språk och där minst en förälder är svensk medborgare. "Undervisningen i svenska syftar till att stärka elevernas uppfattning om sin identitet och vidmakthålla och vidareutveckla sådana kunskaper som underlättar för eleverna att komma tillbaka till Sverige." (Ur Skolverkets information om Svensk utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar och kompletterande svensk undervisning.) OM SKOLAN Svenska skolan i Kuala Lumpur drivs av Svenska Skolföreningen i Kuala Lumpur, bildad 1979. Verksamheten finansieras med statsbidrag från Skolverket samt med föräldrarnas bidrag i form av terminsavgifter. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls under februari månad. Den löpande verksamheten sköts av lärarna och en styrelse som består av sex till åtta ledamöter. Under året hålls 9-10 styrelsemöten och lärarmöten. UNDERVISNINGEN Svenska Skolföreningen erbjuder ett tvåtimmars lektionstillfälle per vecka. Undervisningen sker på onsdagar mellan kl 15:45 och 17:15. Vi startar varje lektionstillfälle med att träffas kl 15:00 och äta mellanmål tillsammans i kafeterian. Det är en bra möjlighet för barnen att lära känna varandra och knyta kontakter. De får tillfälle att använda svenska språket även i andra situationer än i klassrummet och det ger barnen en bra övergång från undervisning på engelska till svenska. Lektionernas innehåll och upplägg för de olika grupperna varierar beroende på åldersgrupp och planeras i enlighet med Skolverkets kursplan för kompletterande svenskaundervisning. Förutom den planlagda undervisningen så anordnar föreningen aktiviteter utanför skolan t ex brännboll, simdagar etc. Luciafirande/julavslutning på skolan och traditionell skolavslutning är andra uppskattade arrangemang.

instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

Mexiko, Mexiko City

Hemsida: tec.mx/es

ITESM är Mexikos främsta universitet, och bland de mest välrenommerade i Latinamerika. Vi har erbjudit kurser i svenska på campus i Mexiko City i över 10 år för ITESM-studenter och externa elever. Genom våra online-kurser kan vi nu också täcka hela Mexiko, förutom huvudstaden. Antalet nivåer beror på intresse, men vi har kunnat erbjuda upp till sju terminer med svenska som biämne, där flera av våra elever har fått stipendier för att studera svenska i Sverige.


Översättningsverkstad Mexiko City

Mexiko, Mexiko City

Hemsida: www.facebook.com/%C3%96vers%C3%A4ttningsverkstad-103697561070734

Vi är en lite grupp personer, intresserade av svenska och av översättning, som samlas en gång i veckan i Mexiko City för att översätta olika typer av text från originalspråket svenska till målspråket spanska, där vi arbetar med allt från modern och klassisk skönlitteratur till seriealbum, deckare och juridiska dokument. Allt är gratis och drivs ideellt.

Svenska Skolföreningen i Nederländerna

Nederländerna, Haag

Hemsida: www.svenskaskolforeningen.nl

Svenska Skolföreningen i Nederländerna organiserar kompletterande svensk undervisning för svenska skolbarn i Nederländerna. Undervisningen ges en eftermiddag i veckan efter ordinarie skoldag. Svenska skolbarn som följer daglig undervisning vid lokal eller internationell skola i Nederländerna motsvarande den svenska grundskolan eller gymnasiet kan delta i kompletterade svensk undervisning. Eleven bör ha grundläggande kunskaper i svenska språket och ha svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet. I samarbete med Svenska Skolföreningen drivs även förskolegrupper för svenska och svenskspråkiga barn mellan 4 och 6 år


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!