Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 115, antal elever registrerade idag 5195
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska Skolföreningen i Wassenaar

Nederländerna, Wassenaar

 

Vår förening bedriver kompletterande undervisning i svenska för barn i Nederländerna. Undervisningen har en egen fastställd kursplan och våra lärare har stor professionell kompetens. Syftet är att ge barnen läs- och skrivkunskaper, att få chansen att umgås och prata svenska och samtidigt få en grundläggande inblick i svensk kultur, geografi och historia. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar per vecka. Undervisningen bedrivs på the American School of the Hague (ASH) i Wassenaar. Skolföreningen i Wassenaar har en föräldrardriven styrelse.

Svenska skolföreningen I Bay of Plenty

Nya Zeeland, Tauranga

 


Svenska Skolan i Wien

Österrike, Wien

Hemsida: www.svenskaskolan.at

Svenska barn eller barn med svensk anknytning, som går sin ordinarie skolutbildning på andra skolor, kan genom vår försorg få kompletterande undervisning i svenska. Målet med denna del av vår verksamhet är att förstärka och utveckla det svenska språket i både tal och skrift. Barnen får undervisning om svensk kultur och traditioner, geografi, historia och samhällskunskap. Svensk nutidsorientering finns också som en naturlig del i undervisningen. I våra lokaler finns ett stort bibliotek med svenska böcker och veckotidningar med nyheter gjorda särskilt för barn. Undervisningen vänder sig till barn mellan 6-16 år och bedrivs en eftermiddag i veckan av utbildade svenska lärare. Barnen delas in i grupper efter ålder och nivå för att undervisningen ska kunna bli så individanpassad som möjligt. Från och med årskurs 6 läser eleverna svenska på distans som enstaka ämne genom Sofia Distans (länk) och får handledning varannan vecka hos oss. Vi följer Skolverkets läroplan för kompletterande undervisning i svenska.

Svenska skolan i Warszawa

Polen, Warszawa

Hemsida: svenskaskolaniwarszawa.com

Svenska skolan i Warszawa är en svensksektion med huvuddelen av verksamheten förlagd till Amerikanska skolan i Warszawa. Vi har också kompletterande svenskundervisning för elever som går på andra skolor i Warszawa med omnejd. Den kompletterande svenskan är indelad i två grupper med 5-8 elever i varje grupp. Vi träffas en gång i veckan. Utöver det firar vi lucia och skolavslutning tillsammans, och har en rad friluftsdagar under året. Svenska skolan i Warszawa har bedrivit sin verksamhet sedan 1992.


Svenska Skolföreningen i Basel

Schweiz, Basel

Hemsida: www.svenskaskolanbasel.ch

Svenska skolan i Basel erbjuder kompletterande svenskundervisning för barn 5-16 år som har svenskan som ett levande språk i hemmet. Undervisningen, som följer skolverkets kursplan för kompletterande svenskundervisning, hålls i fem olika grupper, en dubbeltimme i veckan på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Svenska Internationella Skolan i Genève

Schweiz, Genève

Hemsida: www.sisog.ch

Vi erbjuder förskola och grundskola utifrån svensk läroplan i två olika språksektioner; svensk-fransk och engelsk-fransk. Utöver det erbjuder vi även kompletterande undervisning i svenska och norska, både för barn och vuxna.


International School of Lausanne

Schweiz, Lausanne

Hemsida: www.isl.ch

instagram:islausanne

Mer information kommer

Schweiz, Lugano

 


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!