Kompletterande svenskundervisning

Här hittar du en förteckning över kompletterande svenska utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 115, antal elever registrerade idag 5195
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Svenska Skolföreningen i Zürich

Schweiz, Zurich

Hemsida: www.svenskaskolforeningen.ch

Svenska Skolföreningen i Zürich startade 1992 och har idag mer än 165 elever och 10 anställda lärare. Skolföreningen välkomnar elever från åk 1-9 till gruppundervisning i kompletterande svenska. Undervisningen följer "Kursplanen för kompletterande svenska riktad till svenska elever i utlandet". Undervisningen följer även den kantonala "Ramläroplanen" för HSK (Heimatliche Sprache und Kultur). Undervisningen sker normalt i grupp om minst 7 och max ca.12 elever i olika orter runt om Zürich. I den mån det går, strävar vi efter att bilda grupper om 2 årskurser för att kunna erbjuda så homogena klasser som möjligt. Undantag: årskurs 1 som undervisas separat. Från och med årskurs 6 finns möjlighet att växla från gruppundervisning i kompletterande svenska till Sofia Distans (åk 6-9) och därefter Hermods Distansgymnasium (Svenska 1, 2, 3). För dessa elever erbjuder skolföreningen så kallad handledning. Det innebär att föreningens lärare fungerar som handledare och hjälper eleven att planera arbetet och nå de mål som kurserna i Sverige kräver. Handledningen är inget krav från distansskolan i Sverige men underlättar inlärningen. Skolföreningen erbjuder även en Tisusförberedande kurs på gymnasienivå. Syftet är att klara Tisustestet och på så vis få behörighet att söka in till svenska högskolor- och universitet för elever som saknar avgångsbetyg i svenska.

Svenska Skolföreningen i Singapore (SSfS)

Singapore, Singapore

Hemsida: svenskaskolansingapore.se

Svenska Skolan i Singapore drivs av Svenska Skolföreningen i Singapore (SSfS). Föreningen erbjuder svenska barn kompletterande undervisning två lektionstimmar per vecka under läsåret. Lite drygt 100 barn deltar i undervisningen varje läsår. Verksamheten är ideell och undervisningen följer Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och bedrivs av lärare som i de allra flesta fall har någon form av pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av undervisning. I många klasser arbetar den ansvariga läraren tillsammans med en assistent och i vissa klasser delar två lärare på lärar/assistent rollen. Syftet med undervisningen på SSfS är att upprätthålla och vidareutveckla barnens kunskaper i svenska och att stärka den svenska tillhörigheten genom att erbjuda eleverna ett svenskt kulturutbud. Förutom den planlagda undervisningen, annordnar föreningen aktiviteter utanför skolan, t ex familjedagar, . Luciafirande/julavslutning på skolan och traditionell skolavslutning är andra uppskattade arrangemang.


Svenska skolföreningen i Skottland

Skottland, Edinburgh

Hemsida: www.svenskaskolforeningeniskottland.co.uk/

Svenska Skolföreningen i Skottland bildades 2009 då det fanns en stor efterfrågan på svenskundervisning för barn bland våra medlemmar. Föreningen började med undervisning i åldersgruppen 12-17 år i Wardie Parish church. Anmälningarna blev många och gruppen fylldes snabbt upp. Våren 2010 var föreningen tvungen att utöka verksamheten med en grupp i åldrarna 8-11 år. Verksamheten har sedan dess fullständigt exploderat vad gäller elevantal. Vi undervisar nu elever från 6 år. Eleverna är indelade i 6 grupper efter ålder och kunskap i svenska. Vi har just nu, 2022, 48 elever som läser svenska hos oss. Den Svenska Skolföreningen i Skottland är officiellt accepterad av Skolverket i Sverige och erhåller statsbidrag, precis som all annan utlandsundervisning runt om i världen. Vi är medlemmar i Sverigekontakt och Svensk utlandsundervisnings förening. Undervisning sker varannan söndag i 6V Youth cafe i Edinburgh och varje lektionspass är två timmar. Vi använder oss av svenskt undervisningsmaterial och internet är till stor hjälp för att hålla undervisningen aktuell.

Svenska skolan i Barcelona - kompletterande

Spanien, Barcelona

Hemsida: www.svenskaskolanibarcelona.com


Skandinaviska skolan Costa Blanca

Spanien, Costa Blanca

Hemsida: www.skandinaviskaskolan.com

Svenska Skolan på Costa del Sol - Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol

Spanien, Fuengirola

Hemsida: www.skolan.es

Ett mycket uppskattat inslag på Svenska Skolan på Costa del Sol är vår så kallade ”hemspråksundervisning” för alla svenska barn och ungdomar mellan 6 och 20 år som går i spanska eller internationella skolor. Den kompletterande undervisningen i svenska förbereder även för Tisus, som är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för de elever med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska


Svenska Skolan Costa del Sol

Spanien, Fuengirola

Hemsida: www.skolan.es

På Svenska Skolan Costa del Sol erbjuder vi kompletterande svenskundervisning på eftermiddagarna för svenska elever som går i spanska skolor. Vi är Sveriges största utlandsskola och har funnits i Fuengirola sedan starten 1969. Vi följer svensk skolplan och är godkända av såväl svenska Skolverket som Junta de Andalucia. Skolan drivs som en ideell förening utan vinstsyfte. Alla avgifter går oavkortat till driften av vår skola. Vår verksamhet innefattar: förskola grundskola gymnasium gästelev verksamhet kompletterande svenska vuxenkurser i spanska intensivkurser i spanska på sommaren för vuxna. vuxenkurser i svenska Swedex testcenter föreläsningsserier

Centro Sueco

Spanien, Madrid

Hemsida: www.centrosueco.com

At Centro Sueco we offer on-site courses, online courses and intensive courses from A1 to C1 level. We are linguists and language teaching experts with many years of experience. The courses are designed to meet the objectives of each student. If you are interested in Swedish, Swedish culture or if you want to study or work in Sweden, our Swedish courses are tailored to help you learn to use Swedish in social and professional contexts. We include all aspects of language learning: listening and reading comprehension, oral interaction and oral and written expression. We also offer in all Spain and Europe intensive Swedish courses, provided that there is a certain number of participants.


Intresserad av fler skolor/skolföreningar med kompletterande svenskundervisning? Bläddra vidare!