Bibliotek

Biblioteket på Sverigekontakts kontor på Dicksonsgatan 6 i Göteborg omfattar tusentals böcker,
skrifter och brevsamlingar. Det är främst svensk historia som skildras och då i synnerhet den stora
svenska emigrationen under åren 1860-1930. Forskare och intresserad allmänhet är välkomna att på
plats ta del av bibliotekets material. Hemlån kan tyvärr inte beviljas.

 

    

Alla publikationer

858

A.N. Clewberg-Edelcrantz och hans omgivning

Forselles, Jenny

Helsingfors (1903)


4832

A/B Björneborgs Bomull 1898 - 1948

Stjernschantz, Göran

Hfors (1949)


3122

A/B Svenska småbruk och egna hem

Historik 1908-1922

Rettig, Eric

Hfors (1923)


282

Abe Lincoln grows up

Sandburg, Carl

Harcourt, Brace and Co New York (1926)


3853

Åbo Akademi 1918-1943

Nordström, W.E.

Åbo Akademi Åbo (1945)


4290

Åbo Akademi 1918-1948

Tal vid .. ..

Rosenqvist, G.O.

Åbo Akademi Åbo (1949)


5242

Åbo Akademi 1918-1993 1 - 3, 4 (English summaries)

Forskning och institutioner (Research and Departments)

Åbo Akademis förl. Åbo (1993)


1713

Åbo Akademikommitté Årsskrift

Åbo Akademikommitté Åbo (1917)