Bibliotek

Biblioteket på Sverigekontakts kontor på Dicksonsgatan 6 i Göteborg omfattar tusentals böcker,
skrifter och brevsamlingar. Det är främst svensk historia som skildras och då i synnerhet den stora
svenska emigrationen under åren 1860-1930. Forskare och intresserad allmänhet är välkomna att på
plats ta del av bibliotekets material. Hemlån kan tyvärr inte beviljas.

 

    

Alla publikationer

4902

Åbo stads historiska museum 1 - 13

Bestyrelsen af Åbo stads hist.museum Åbo (1906)


2571

Åbo teaterhus A/B 1836 - 1936

Åbo Tidning Åbo (1936)


982

Åbo Underrättelser

Åbo (1871)


4901

Åbo underrättelser 1824 - 1924

Minnesskrift

Åbo (1924)


698

Åbo Underrättelser 1838

Åbo (1838)


2855

Åbo Universitets lärdomshistoria 1 - 10

Hfors (1890)


887

Åbodonatorn G.A. Petrelius

Minnesskrift till hundraårsdagen av hans födelse

Andersson, Otto

Edgrens bokh. i distr. Åbo (1935)


1647

Åboromantiken och dess samband med utländska idéströmningar

Söderhjelm, Werner

Holger Schildt Borgå (1915)