Bibliotek

Biblioteket på Sverigekontakts kontor på Dicksonsgatan 6 i Göteborg omfattar tusentals böcker,
skrifter och brevsamlingar. Det är främst svensk historia som skildras och då i synnerhet den stora
svenska emigrationen under åren 1860-1930. Forskare och intresserad allmänhet är välkomna att på
plats ta del av bibliotekets material. Hemlån kan tyvärr inte beviljas.

 

    

Alla publikationer

5703

??

Lutze, Paul

Strauch & Kress Leipzig (1932)


5219

100 år med Svenska Dagbladet 1884-1984

Ett sekel speglat i tidningssidor

Lagerstedt, Lars

SvD:s förl. Södertälje (1984)


4558

100 år på böljan med Björneborgs Segelförening

Brunila, Kai

Björneborgs Segelförening Björneborg (1955)


3244

100 i det finländsk-svenska skriftspråket, särskilt tidningsspråket, förekommande provinsialismer

Jämte deras motsvarigheter i högsvenskan

Bergroth, Hugo

Hfors (1912)


3917

1809 års regeringsform

Boëthius, S.J.

Akad.bokf. Uppsala (1909)


1782

20 Sånglekar

Brages förlag Hfors (1908)


5556

24 Famous Swedish Americans and their Ancestors

Svs släktforskarförb. Stlm (1996)


3614

25 th Anniversary of the L C Smith Typewriter

L.C.Smith & Corona Typewriters Inc. Syracuse, N.Y. (1928)