Lützenfonden

LutzenI vår förenings uppgifter ingår att vårda svenska minnesmärken i utlandet och att i vårt arkiv bevara lämningar av svenska aktiviteter i främmande land. Vi samarbetar nära med Stiftelsen Lützenfonden, som har till uppgift att bevara minnesplatsen i Lützen samt att vårda Gustav II Adolfs minne.

Redan på 1600-talet förknippades ett litet flyttblock på slagfältet vid Lützen med Gustav II Adolfs minne. Stenen ansågs markera platsen där konungen stupade den 6 november 1632. Protestanter från hela världen vallfärdade till minnesplatsen där stenen fortfarande intar en central plats. År 1832 firades 200-årsdagen av slaget och det ledde till att en gjutjärnsbaldakin sattes över stenen. Högtidlighållandet av kungens dödsdag blev en årlig tradition.

1907 byggdes på svenskt initiativ ett kapell på minnesplatsen. Det bekostades av donatorn Oscar Ekman och kända svenska formgivare deltog i arbetet: arkitekten Lars I. Wahlman och konstnären Olle Hjortzberg. Eldsjälen på svensk sida var prosten Per Pehrsson i Göteborg. Han var också aktiv i Riksföreningen Sverigekontakt, och då Lützenfonden grundades 1931 etablerades ett nära samarbete mellan de båda organisationerna. En vaktmästarbostad i form av ett timmerhus från Dalarna restes på minnesplatsen 1931 och ett museum i samma stil byggdes 1982. År 2007 högtidlighölls både 375-årsdagen av Gustav II Adolfs död och 100-årsjubileet av kapellets tillkomst.