Lägg till minnesmärke / Add landmark

Här kan du själv bidra till Sverigekontakts samling över svenska minnesmärken utomlands. Minnesmärken kan ha väldigt olika karaktär. De kan utgöra konkreta monument – stenar, statyer och liknande – eller bestå av immateriella svenska avtryck: talesätt, ortnamn, seder och bruk. Studera gärna någon av de befintliga minnesmärkena som finns på hemsidan för att få en idé om vad som kan vara ett minnesmärke och hur man kan presentera det.

Ange en informativ titel och författa en kort text. Ladda också gärna upp en bild som föreställer eller har anknytning till minnesmärket. Du kan även lägga upp en ljudfil eller en filmsekvens. Genom att välja i rullgardinsmenyerna skall du även uppge i vilket land minnesmärket finns och till vilket sekel det hör. Det är föremålet för minnesmärket som ligger till grund för sekeltilldelningen. Om det t.ex. rör sig om ett minnesmärke över Linné skall du ange 1700-tal i rullgardinen, även om själva minnesmärket kanske har tillkommit i ett senare skede. Glöm inte att slutligen fylla i ditt namn och dina kontaktuppgifter i fälten längst ner. Klicka också för om du vill att ditt namn skall synas på hemsidan eller ej. Bekräfta också att du har rätt att distribuera de filer du eventuellt laddar upp. När du är färdig med formuläret klickar du på ’Skicka in minnesmärke’.Om mig

Alla bidrag granskas av Sverigekontakt innan de läggs ut på hemsidan.

Sverigekontakt förbehåller sig rätten att modifiera inkommen text samt beskära uppladdad media.