Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Mary Anderson, Chicago

Beskrivning

En av de mest kända svenskorna för hundra år sedan i USA var Mary Anderson i Chicago. Hon engagerade sig fackligt i skoarbetarnas förbund och i Womens Trade Union League (WTUL), där hon stred för kvinnors arbetsmiljö. Hon var senare chef för Kvinnobyrån inom det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet under ett kvarts sekel, dess uppgift var att förbättra arbetsvillkoren för kvinnor. När hon emigrerade hette hon Maria Sofia Magnusdotter och kom från Saleby socken i Västergötland. I USA började hon sin karriär som diskare i ett skogshuggarläger i Michigan och kom sedan till en skofabrik. Lennart Pehrsson konstaterar i sin bok "Den nya staden" att hon kom som outbildad från den svenska landsbygden och gjorde en remarkabel karriär i USA där hon tog sig fram helt på egen hand. Vid sidan av Joe Hill, den kände författaren av arbetarsånger är Mary Anderson från Lidköping en av de svenskamerikaner som gått längst i facklig karriär i USA. Hon blev president F.D. Roosevelts och ytterliga fyra presidenters medarbetare. 1935 ansågs hon vara en av landets tio mest framstående kvinnor. Källa: Svenska Dagbladet

Information

Tidsålder: 1900-talet

Plats: USA

Inskickat av Peter Höglund