Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Folke Bernadotte i Kruså

Fler bilder

Beskrivning

I den lilla staden Kruså i södra delen av Danmark, gränsande till Tyskland, står en staty över Folke Bernadotte. Bernadotte är mest känd för sina insatser för att rädda människor ur koncentrationsläger med de s.k. Vita Bussarna under slutskedet av andra världskriget. Bernadotte arbetade i Palestina som den förste officiella medlaren utsedd av FN. Han mördades i Jerusalem i september 1948 av medlemmar ur den israeliska Sternligan som ansåg att Bernadottes medlingsförsök var till nackdel för staten Israel.

Information

Tidsålder: 1900-talet

Plats: Danmark

Inskickat av Peter Höglund