Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

SWEA:s grundare Agneta Nilsson

Fler bilder

Beskrivning

Agneta Nilsson kom 1961 till New Jersey, USA, som 21-årig Rotarystipendiat. Därefter fick hon jobb ett år som guide för Förenta Nationerna i New York. Efter det bilade hon med några vänner tvärs över landet till Los Angeles. Där gjorde hon succé genom att designa och sälja bikinis. Hon träffade också sin blivande man Gunnar Nilsson, stationschef för Scandinavian Airlines. De fick snart två söner, Pelle och Lars. Agneta engagerade sig i lokala svenska organisationer, arrangerade vävkurser med studieresor till Sverige och importerade svenska produkter till sitt nya hemland. Behovet att prata svenska och utöva svenska seder visade sig finnas hos många i vänkretsen inte minst hos de svenska kvinnor som var gifta med amerikanska män. En julmarknad 1978 i Los Angeles blev fröet till det som idag är SWEA. Året därpå träffades svenskorna hemma hos Agneta och startade sedan en kvinnoförening i Los Angeles. Man arrangerade julbasarer och kräftskivor, bjöd in till föredrag som handlade om allt från hur man söker jobb i USA till kvinnors hälsa, och fick besök av svenska kulturpersonligheter som P C Jersild, Liv Ullman och Max von Sydow. Snart bjöd den nystartade föreningen in kvinnor och män med svenskanknytning till en träff på Holiday Inn i Westwood, Kalifornien. Av de omkring hundra deltagarna blev så gott som alla medlemmar i Los Angelesföreningen. Nio månader efter att SWEA Los Angeles startades öppnade Orange County en egen avdelning och 1980 bildades SWEA San Diego. Året därpå, 1981, grundades paraplyorganisationen SWEA International, Inc. och genom denna kunde man knyta samman de nya avdelningarna. Agnetas vän, Prinsessan Christina fru Magnusson, kom också att bli hedersmedlem i SWEA. 1982 startades den första avdelningen utanför USA, SWEA Toronto. Senare under 1980-talet grundlades också flera avdelningar i Asien. 1987 startades SWEA Stockholm och samma år grundades SWEA Paris, den första europeiska avdelningen utanför Sverige. Efter grundandet av SWEA Paris var det enkelt att starta andra avdelningar i Europa; Köln-Bonn, London och Madrid var några av de första. Idag finns SWEA på fem kontinenter i omkring trettio länder med ett sjuttiotal avdelningar och över 7500 medlemmar. Swea är en förkortning av Swedish Womens Educational Association, ungefär Svenska kvinnors utbildningsorganisation. Källa: SWEA International, Hemmets Journal

Information

Tidsålder: 1900-talet

Plats: USA

Inskickat av Peter Höglund