Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Lagom i Spanien

Beskrivning

Uttrycket lagom har även nått den spanska bokmarknaden. Lagom ses som en livsstil som gör svenskarna lyckligare. Det gäller att hitta den rätta balansen I livet. Sätta gränser mellan arbete och privatliv. Att äta sunt, ha en lämplig inredning, att handla miljöriktigt och ha rätt inställning till sina medmänniskor är viktiga faktorer. Balans, hållbarhet och sundhet är centrala värden i den svenska lagomkulturen.

Information

Tidsålder: 2000-talet

Plats: Spanien

Inskickat av Reiner Ruft