Minnesmärken / Landmarks

Vad är ett minnesmärke?
Sedan en tid tillbaka finns det möjlighet för vem som helst att elektroniskt rapportera till Sverigekontakt om ett svenskt minnesmärke i utlandet. Rapporten lämnar man genom att fylla i ett särskilt formulär som finns på vår hemsida. Denna plattform är tänkt att framöver fungera som själva navet i föreningens minnesmärkesprojekt.

Antal minnesmärken: 1626
Sök minnesmärken - Lägg till minnesmärke

Raul Wallenberg-frimärke

Beskrivning

Argentina är det land i Latinamerika med störst judisk befolkning, omkring 250 000. Det hålls minnesstunder för förintelsens offer vid ett flertal tillfällen per år. Bland annat en man står i fokus, nämligen en svensk, Raoul Wallenberg. Många av de judar han räddade i Ungern kom till Argentina. I november 1998 utgavs även ett frimärke ”Hyllning till Raoul Wallenberg” av den argentinska posten.

Information

Tidsålder: 1900-talet

Plats: Argentina

Inskickat av Peter Höglund