Svensk sektion vid internationell skola

Här hittar du en förteckning över svenska sektioner vid internationella skolor utomlands. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 6, antal elever registrerade idag 315
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

International School of London, London

England, London

Hemsida: www.isllondon.org/

Vi är en International Baccalaureate skola Det går över 400 elever på skolan. Över 40 nationaliteter är representerade på skolan Undervisningen på skolan är på engelska men vi erbjuder hemspråksundervisning i närmare 30 olika språk som en del av den schemalagda undervisningen (3 timmar i veckan). Svenska är ett av dessa språk. Täcker åldersgrupperna 4-18 år (Priamary, Secondary och Diploma)

Lycée Buffon

Frankrike, Paris

Hemsida: www.lycee-buffon.fr/

Lycée Buffon och Lycée Colbert är två statliga gymnasium i Paris där eleverna kan studera och tenta i svenska som första, andra eller tredje språk till franska studentexamen (Baccalauréat). Varje år är det ett sextiotal elever med svenskt påbrå som skriver in sig och läser svenska i tre nivåer: nybörjare, mellangrupper och avancerade. Kurserna äger rum sen eftermiddag eller på onsdag eftermiddag. Förutom lärlingstiden, kunskaperna, gemensamskapen med Sverige så knyter eleverna kontakter som varar i många år framöver och som även är uppbygglig för deras identitet.


Svenska skolan i Warszawa

Polen, Warszawa

Hemsida: svenskaskolaniwarszawa.com

Svenska skolan i Warszawa är en svensksektion som har sin verksamhet förlagd till Amerikanska skolan i Warszawa. Vi följer Skolverkets läroplaner i åk 1-10. De två sista åren på gymnasiet läser våra elever svenska på IB-programmet.

NIST International School

Thailand, Bangkok

Hemsida: www.nist.ac.th/

NIST International School är en välkänd IB skola i centrala Bangkok, Thailand. Det går runt 1600 elever med ett flertal olika nationaliteter på skolan. Runt 45 av dem studerar för närvarande svenska. Swedish A undervisning bedrivs under ordinarie skoltider för PYP, MYP och DP-elever som har svenska som modersmål.


Skandinaviska Gymnasiet

Tyskland, Kiev

Hemsida: www.scandy.kiev.ua

Vid Skandinaviska Gymnasiet i Kiev kan man studera svenska från 10 års ålder till 16 års ålder. Vi har ungefär 300 elever som studerar svenska.

Svenska sektionen Papa

Ungern, Pápa