Svensk undervisning i utlandet

Hjälp oss så vi kan hjälpa er

Sverigekontakt har bland annat som uppgift att stödja och främja svenskundervisning utomlands. Uppgiften är viktig av många skäl. Svensktalande barn och ungdomar som under en kortare eller längre tid befinner sig i utlandet ska ha möjlighet att behålla och utveckla sitt svenska språk. Men dessutom finns en mängd människor över hela världen som har ett annat förstaspråk än svenska och som av något skäl vill studera just svenska – en sådan ambition ska stödjas då de på flera sätt blir ambassadörer för Sverige.

För att Sverigekontakt ska kunna nå alla dessa, är det viktigt att kartlägga vilka skolenheter som finns, i vilka städer och länder dessa kan hittas samt hur många de är. Ju fler svenskstuderande som kan kartläggas i olika länder, desto mer framträder gruppen som viktig i ett Sverigefrämjande perspektiv. Det ger även Sverigekontakt ett incitament att utöka möjligheterna att stödja och främja verksamheten. Sverigekontakts målsättning med denna kartläggning är också att visa berörda politiker och tjänstemän att svenskundervisningen i utlandet är en viktig del i vad som allmänt brukar kallas Sverigefrämjande. Allmänheten behöver också informeras om hur omfattande verksamheten är.

Med denna bakgrund vill jag be er att registrera er skolenhet med hjälp av något av de formulär som följer här nedan. Om din skolenhet har flera olika ”svenskverksamheter” så använd ett formulär för varje verksamhet. Tack för din medverkan! 

Lars Bergman
/Generalsekreterare/