Svensk/skandinavisk skola (heldagsskola)

Här hittar du en förteckning över svenska heldagsskolor utomlands.

Totalt antal: 24, antal elever registrerade idag 1965
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Scandinavian School of Brussels

Belgien, Bryssel

Hemsida: www.ssb.be

En svensk skola i Bryssel för åldrarna 2-19 år. Vi erbjuder förskola, grundskola, gymnasieskola, IB-program och internat inhyst i ett slott. Skolan är en mångkulturell miljö där du kan läsa engelska, franska, spanska och tyska. Ambitiösa och kunniga lärare som sätter eleven och lärandet i fokus och med en trygg och stödjande inlärningsmiljö. Vi erbjuder ett varierat utbud av fritidsaktiviteter med musik och sport

Svenska skolan i London

England, London

Hemsida: swedishschool.org.uk/

Svenska Skolan i London är en privat, icke vinstdrivande skola, som erbjuder förstklassig svensk utbildning från förskola till gymnasium. Vi följer den svenska läroplanen och använder London som ett redskap för att addera en internationell dimension i vår undervisning. Våra små klasser, dedikerade lärare och vänliga atmosfär hjälper eleverna att förverkliga sin fulla akademiska och personliga potential. Skolan är registrerad som en välgörenhetsstiftelse i England och Wales, samt en form av enkelt företag. Föräldrarna till alla elever på skolan är medlemmar i stiftelsen. I samband med det årliga årsmötet utses varje år en styrelse som är skolans huvudman med juridiskt och ekonomiskt ansvar för skolan. Svenska Skolan i London är registrerad som en engelsk privatskola och är därför övervakad av Office for Standards in Education in the UK (OFSTED). Vid den senaste inspektionen 2019 blev skolan bedömd som ”Outstanding”, vilket är det högsta möjliga betyget en skola kan få. Rapporten finns på hemsidan.


Björneborgs svenska samskolas ab

Finland, Björneborg

Hemsida: skib.fi

Hej, Jag är riktigt säker på att vår skola tidigare funnits med på listan men nu saknas hela Finland.

Svenska Skolan i Paris

Frankrike, Paris

Hemsida: www.svenskaskolanparis.com

Svenska Skolan i Paris har 15 barn 3-5 år i förskolan, 34 elever i grundskolan och 70 elever på gymnasiet läsåret 18-19. Förskolan - åk 6 håller till i en charmig lokal ett stenkast från Triumfbågen. Vi har fransk profil vilket betyder att vi använder Paris som ett autentiskt läromedel. Vi har en fransk pedagog som har alla barn/elever i franska och bild/slöjd. Grupperna har regelbundna projekt tillsammans som tex "stora läser för små". Högstadiet och gymnasiet är inhysta i en fransk skolan i utkanten av Paris. Där har de en naturlig koppling till den franska kulturen. De har regelbundna projekt med franska klasser. Vi har små undervisningsgrupper och alla gymnasister läser två steg i franska/år.


The Swedish School Association of Kenya

Kenya, Nairobi

Hemsida: ssn.or.ke

Svenska skolan i Nairobi erbjuder förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium för dig som vill studera utomlands i spännande och exotisk miljö. Skolan har funnits sedan 1968, vilket innebär att vi har lång erfarenhet som svensk utlandsskola. Vi följer svenska läroplaner och vår skola vilar på demokratiska värderingar, som vilken svensk skola som helst. Våra elever kommer främst från Sverige och övriga norden. Många av våra elever har erfarenheter från att studera utomlands i andra delar av världen. För oss är denna mångfald en positiv kraft och gör vår skola till en inspirerade plats att utvecklas på. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska samtidigt som vi förstärker engelskan, så att eleverna ska bli trygga i båda dessa språk. Att vi finns i ett internationellt och flerspråkigt sammanhang märks på vår skola. Vi drar fördel av att vi finns i Kenya och alla de möjligheter som ges i vår närmiljö och andra platser i landet. Det kan vara ett studiebesök på en skola i Kawangware eller en resa till en nationalpark som ger oss inblickar och vidgar kunskapen om vår omvärld. Den internationella miljön avspeglas även i personalkåren. De flesta lärare rekryteras från Sverige. Många av lärarna har längre erfarenhet av att undervisa här på SSN och på andra svenska utlandsskolor, samtidigt som vi med jämna mellanrum anställer ny personal från Sverige. Vi har ett antal språklärare som undervisar i sitt modersmål. De fria aktiviteterna som erbjuds på eftermiddagarna leds många gånger av kenyanska instruktörer. Svenska Skolan i Nairobi ligger ungefär 6 km väster om centrala Nairobi i stadsdelen Kilimani. I närområdet finns främst lägenhetshus, men även sportanläggningar och större och mindre shoppingcenter. I miljonstaden Nairobi utgör skolområdet en oas och en annorlunda skolmiljö. Grönområdena varvas med tennisbanor, volleybollplan, basketplan, fotbollsplan, lekplats och en alldeles egen pool. Skolan utgör ett fantastiskt alternativ för dig som vill att dina barn ska få studera i en svensk skola utomlands och få kontinuitet i sin skolgång under din familjs vistelse i Kenya. I mötet med ett nytt land och en ny kultur så är vår erfarenhet att barnen känner sig trygga i en bekant skolmiljö. Studier hos oss bäddar även för en smidig övergång för fortsatt studier när ni återvänder hem till Norden. Studera utomlands | Svenska Skolan i Nairobi (SSN) KENYAFör er gymnasieelever som vill uppleva ett av era gymnasieår i en annan miljö och världsdel erbjuder vi er möjligheten att byta ut ett av era år utan att behöva läsa om det i Sverige. För de elever som läser ett eller fler gymnasieår och inte har sina föräldrar i Kenya finns ett internat på skolan. Den svenska skolan i Nairobi drivs av en lokal skolförening, där vårdnadshavare till våra idag ca 165 eleverna är medlemmar. Detta gör att man som förälder har stor möjlighet att aktivt påverka skolans verksamhet. Läs mer om skolan på vår hemsida: ssn.or.ke eller följ vad som händer i vardagen på vår Facebooksida: Svenska skolan i Nairobi Välkommen, Karibu!

Svenska Skolan Mexiko

Mexiko, Playa del Carmen

Hemsida: www.svenskaskolanmexiko.se


Skandinaviska Skolan i Maputo

Mocambique, Maputo

Hemsida: www.skandskol.com

Skandinaviska skolan i Maputo är en skola som sedan cirka 40 år bedriver förskole-, grundskole- och fritidsverksamhet i centrala Maputo. Vi välkomnar alla barn med skandinavisk anknytning. Undervisningen följer svenska läroplaner, sker i mindre grupper och av legitimerade och kvalificerade lärare. Vi erbjuder norska och danska elever att läsa sina modersmål istället för svenska samt erbjuder alla barn läxhjälp. Skolmiljön präglas av trygghet som bottnar i en stark värderingsgrund där kunskap, omtanke och gemenskap är några av ledorden. Varmt välkommen till Skandinaviska skolan i Maputo!

Svenska Skolan i Lissabon

Portugal, Lissabon

Hemsida: www.svenskaskolanlissabon.com/wp/

Vi är en montessoriinspirerad f-6 skola med plats för c:a 80 elever. Vår målsättning är bedriva en undervisning som gör eleverna väl rustade för både svenska och internationella fortsatta studier.


Intresserade av fler heldagsskolor? Bläddra vidare!